GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 19) 24 Ocak 2015 CUMARTESİ

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 15)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 19)

MADDE 1 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nin ekinde yer alan ve “8518.40.80” KN kodunu içeren sınıflandırma kararıyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.