GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29250
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 104)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 125)

MADDE 1 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrükİşlemleri) (Seri No: 104)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri listesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

Bartın Gümrük Müdürlüğü Bartın Metal Hurda/Atıklar

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.