GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 17 Ocak 2015 CUMARTESİ

17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ)

(SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: l)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) EK-1 ve EK-2’de yer alan tablolarda belirtilen ülkeler menşeli eşyanın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden faydalanabilmesi için eşyanın menşe ülkesinin, ithalatın yapıldığı tarihte yürürlükte olan İthalat Rejim Kararında Sistemden yararlanacak ülkeler arasında gösterilmiş olması gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK-2’sinde yer alan Tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

No Faydalanan Ülke Şartların Karşılandığı Tarih
1 Nikaragua 18/8/2008
2 Belize 27/8/2008
3 Peru 1/9/2008
4 St. Lucia 13/10/2008
5 Bahreyn 4/12/2008
6 Kosta Rika 6/3/2009
7 Kamboçya 6/5/2009
8 Irak 9/1/2010
9 Madagaskar 6/9/2013
10 Bhutan 25/11/2014

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ 25/11/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.