GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ 24 Ocak 2015 CUMARTESİ

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 18)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde muhtelif tarihlerde yayımlanan “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,

b) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi: Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen Gümrük Tarife Cetveliİzahnamesini,

c) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk gelen kodları,

ç) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek

Sıra

No

Eşyanın Tanımı Sınıflandırma (KN kodu) Gerekçeler
1 İnsan tüketimi için uygun olan yeşil dudaklı midye (Perna canalicula) tozu.

10 ila 29 kg’lik torbalarda sunulmaktadır.

0307.99.80 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 23. Faslın 1 no.lu notu ile 03.07, 0307.99 ve 0307.99.80 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün insan tüketimine uygundur. Bu nedenle 23.01 pozisyonu değerlendirme dışı bırakılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 23.01 tarife pozisyonu açıklama notlan 1 no.lu maddesine bakınız).

Ürün orijinal maddenin (midye tozu) esaslı özelliklerini muhafaza etmektedir. Bu nedenle 23. Faslın 1 no.lu notuna göre hayvan yeminde kullanılan müstahzar olarak sınıflandırılmamıştır.

Ürün 03.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

2 Ağırlıkça (%);

Çilek 55

Muz 20

Ananas 15

Yaban Mersini 10

içeren dondurulmuş meyve karışımı.

Ürün, mikserde karıştırılmaya hazır dondurulmuş meyve parçaları içeren paketler halinde satışa sunulmaktadır.

0811.10.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 08.11, 0811.10 ve 0811.10.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün, dondurulmuş haldeki farklı meyvelerin karışımıdır. Ürün içerisindeki en büyük oranı teşkil ettiğinden, ürüne esas karakterini çilek vermektedir.

Bu nedenle söz konusu ürün, ‘çilek’ olarak 0811.10.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

3 Kurutulmuş ve ön pişirilmiş Çin makarnası (noodle) (yaklaşık 65 g), bir küçük torba baharat (yaklaşık 3,4 g), bir küçük torba yemeklik yağ (yaklaşık 2 g) ve bir küçük torba kurutulmuş sebze (yaklaşık 0,8 g) içeren ürün.

Söz konusu ürün, perakende satılacak hale getirilmiş bir set şeklinde sunulmaktadır (beraber paketlenmiştir).

Paketin üzerindeki bilgilere göre kaynar su eklenerek tüketilmektedir.

1902.30.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 19.02, 1902.30 ve 1902.30.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün, Genel Yorum Kuralı 3(b) uyarınca perakende satılacak hale getirilmiş set halinde eşyadır. Ürünün esas karakterini Çin makarnası (noodle) vermektedir. Bu nedenle ürün, 21.04 pozisyonunda çorbalar, et suları ve müstahzarları olarak sımflandmlmamıştır.

Sonuç olarak ürün, ‘makama (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın)’ olarak 19.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

4 Mısır unu, bitkisel yağ, peynir tozu (maya özü, renklendiriciler), süt tozu, tuz, nişasta ve dekstroz içeren, peynir aramalı tek lokmalık küçük cipsler.

Ürün, kurutulmuş, ezilmiş ve suyla %6 ila %9 oranında nemlendirilmiş mısırdan (mısır unu) mamuldür. Su, ürüne işleme sürecinde eklenen bir unsurdur.

Hazırlanan karışım yüksek basınç ve ısı altında ekstrüzyon makinesine gönderilir. Macun formundaki ürün atmosferik basınçla karşılaşınca genişler. Ekstrüzyon işlemi 150 Cde gerçekleştirilir. Ekstrüzyondan sonra ürün kurutulur ve elektrikli kurutucuda 120-130 Cde hafifçe kızartılır. Ardından kaplama tamburunda yağ ve muhtelif kuru ürünle kaplamr.

1904.10.10 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 19.04, 1904.10 ve 1904.10.10 tarife pozisyonlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün, mısır macunundan basınç ve ısı yoluyla elde edildiğinden; hububat veya hububat ürünün kabartılmasıyla elde edilen ürünler arasında kabul edilir. Bu nedenle, ürün 1904.10 tarife alt pozisyonu anlamında hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamullerindendir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 19.04 tarife pozisyonu (A) notuna bakınız).

Ürün, hamurdan mamul olmadığı ve ileri derecede ısıtılmadığı için 19.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmez (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 19.04 tarife pozisyonu (A) notu, beşinci paragrafına bakınız).

Bu çerçevede, ürün 1904.10.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

Ürün, net ağırlığı 34g ila 450 gr olan paketlerde perakende satışa sunulur.

 

 

 

Homojen, tanecik içermeyen, baharatlı bir kokusu olan, genellikle tuzlu, baharatlı aroma (“Shiro

miso”).

Ürün, aşağıdaki içeriğe sahiptir (ağırlıkça %):

-soya fasulyesi 43;

-pirinç                  43;

-tuz                      12;

5 -su                            2.

Ezme, buharda pişmiş pirinç ve soya fasulyesi karışımının (Koji mayası) fermentasyonu sonucunda elde edilir. Bu fermentasyon sürecinde farklı aromalar ortaya çıkar ve ürün geleneksel Japon mutfağının bir malzemesi olarak kullanılır.

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 21.03, 2103.90 ve 2103.90.90 tarife pozisyonlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün, birçok yemek çeşidinde, yemeği aromalandırmak için kullanılmaktadır ve bu anlamda 21.03 tarife pozisyonunun kapsadığı soslar, çeşni ve lezzet verici karışımlar arasındadır.

Ürün, kendi başına tüketilmeyen, yalnızca yemeklerde aroma verici olarak kullanılan türden müstahzardır. Bu nedenle ürünün 20.08 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 21.03 tarife pozisyonu (A) notu, üçüncü paragrafına bakınız).

Ürün için 21.03 tarife pozisyonunun eşya tanımı daha özel olduğundan,

 • tarife pozisyonunda sınıflandırma yapılması da düşünülmemiştir.

Bu nedenlerle ürün, çeşni verici karışım olarak 2103.90.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

Tabletler hâlinde, 30 tablet içeren plastik kutu olarak piyasaya sunulan eşya.

Her bir tablet şu maddeleri ihtiva eder:

 • bromelain (500 mg),
 • selüloz,
 • kalsiyum fosfat,
 • silika,
 • magnezyum stearat.

5 Etiketine göre eşya, insan tüketimine mahsus gıda takviyesidir.

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 21. Faslın 4 no.lu Ek Notu ile

 • ve 2106.90.92 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Ürün, tam olarak koruyucu veya tedavi edici özellik göstermemektedir. Bu yüzden, 30.04 pozisyonunda ilaç olarak sınıflandınlamaz.

Ürün, ölçülü dozlar hâlinde sunulan ve gıda takviyesi amacıyla kullanılan gıda müstahzarı olduğundan, 21. Faslın 4 no.lu Ek Notu’nda belirtilen kriterleri sağlamaktadır.

Ürün, insan tüketimine mahsus gıda takviyesi olarak sunulan, katkı maddesi ilâve edilmiş enzim müstahzarıdır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

 • tarife pozisyonu açıklama notlan, C kısmının ilk paragrafına bakınız) ve bu sebeple; 21. Faslın 4 no.lu Ek Notu kapsamında bulunduğundan 35.07 pozisyonunda müstahzar enzim olarak sımflandırılmamıştır.

Sonuç olarak ürün, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarı olarak 21.06 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

 

7 Etiketli, vidalı kapaklı, içerisinde 60 adet kapsül bulunan küçük plastik şişelerde perakende satışa hazır hale getirilmiş; sarımsı tozla doldurulmuş renksiz kapsüller halinde sunulan ürün.

Her bir kapsül şunları içermektedir:

– Ghıkozamin hidroklorür (300 mg), -Kondroitin sülfat,

-Metil sülfonil metan,

–  Küçük miktarlarda askorbik asit esterleri (C Vitamini).

Üzerindeki etikete göre bu ürün, insan tüketimi için gıda takviyesi olarak sunulmaktadır. Etiket üzerinde tavsiye edilen günlük doz 3 kapsül olarak belirtilmiştir.

2106.90.92 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 21. Faslın 4 No.lu Ek Notu ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.92 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Etiket üzerinde tavsiye edilen günlük doz göz önüne alındığında bu ürün koruyucu ve tedavi edici özellikleri haiz değildir. Bu nedenle, 30.04 pozisyonunda ilaç olarak smıflandırılmamıştır.

Ölçülü dozlar halinde sunulan ve gıda takviyesi olarak kullanılan bir gıda müstahzarı olduğundan, 21. Faslın 4 No.lu Ek Notunda belirtilen şartlar karşılanmaktadır.

Bu nedenle söz konusu ürün, ‘tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarı’ olarak 21.06 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

8 Jelatin kapsüller içinde perakende satışa sunulan ürün.

Her bir kapsül, aşağıdaki terkibi içerir:

– kedi pençesi kabuğu tozu (Uncaria tomentosa) 500 mg

– askorbil palmitat 57 mg

– mikrokristalin selüloz 79 mg -pirinç unu 17 mg

– silika 32 mg

Ürün, ağırlık olarak yaklaşık % 17 nişasta/glikoz içerir. Etiketine göre, ürün insan tüketimine yönelik gıda takviyesidir.

2106.90.98 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 30. Faslın l(a) notu ve Ek 1 no.lu notu ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.98 tarife pozisyonlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürünün etiketinde, ambalajında veya kullanım talimatında terkibindeki aktif etken madde veya maddeler gösterilmediğinden, 30. Faslın Ek 1 no.lu notunda sayılan koşullar sağlanmamaktadır. Bu nedenle, ürün 30.04 tarife pozisyonu altında değerlendirilmemiştir.

Ürün, kapsüller halinde gıda müstahzarı olarak 2106.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 21.06 tarife pozisyonu açıklama notları 16 ncı bendine bakınız).

 

 

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6,22. Faslın 3 no.lu Notu ile 22.02,

 • ve 2202.90.10 KN kodlarının

 

Havuç suyu konsantresi 28

Elma suyu konsantresi 12

Armut püresi 7

Ananas suyu konsantresi 7

9 Üzüm suyu konsantresi 4

Armut suyu konsantresi 3

ve portakal posası, Barbados kirazı (Acerola kirazı) püresi konsantresi, elma lifi ve limon suyu konsantresi içeren, tüketime hazır hale getirilmiş alkolsüz içecek.

Bu ürünün içerisindeki malzemeler pastörize edilmiş ve perakende satış için küçük kutulara (100 mİ) doldurulmuştur.

lafzına istinaden yapılmıştır.

Söz konusu ürün, meyve püresi ilavesiyle birlikte çeşitli meyve suyu konsantrelerinin ve    sebze    suyu

konsantresinin karışımından meydana geldiğinden, 20.09 pozisyonunda yer alan meyve suyunun orijinal karakterini kaybetmiştir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 20.09 pozisyonuna ait açıklama notlarına bakınız).

Söz konusu ürün,   meyve suyu

konsantreleri, sebze suyu konsantresi ve meyve püreleri içeren bir alkolsüz içecek olarak sunulmaktadır.

Bu nedenle bu ürün, 2202.90.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

Fermente süt ürünleri bazlı, ilave 2202.90.95 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1
mevye ve tahıl flokonu içeren ve 6 ile 22.02, 2202.90 ve 2202.90.95
ağırlıkça (%) aşağıdakilerden KN kodlarının lafzına istinaden
oluşan sıvı ürün: yapılmıştır.
-Yoğurt (ağırlıkça %1,9 süt yağı Ürün 04.03 pozisyonunda sıvı yoğurt
içeren) 78,9 olarak smıflandırılmamıştır çünkü tahıl
flokonları 4. Fasıldaki ürünlere
-Şeker 8,4 eklenebilecek maddeler arasında
değildir (Gümrük Tarife Cetveli
-Su 7,4 İzahnamesi, 4. Fasıl açıklama notları (I)
kısmı, ikinci paragrafına bakınız).
-Kayısı 4,3
Ayrıca tahıllar, 04.03 pozisyon
10 -Buğday flokonu 0,6 metninin lafzına da uymamaktadır; zira
ilave meyve, sert kabuklu meyve veya
-Arpa flokonu 0,3 kakao grubuna da girmemektedir.
Ürün 22. Fasıldaki içeceklerin
Ürün ayrıca, küçük miktarda aroma karakterine sahip olduğundan 19.01
verici müstahzarlar, karoten (renk pozisyonu da değerlendirme dışı
verici), gıda ürünlerinde kullanılan bırakılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli
mikro-organizmalar içermektedir. İzahnamesi 19.01 pozisyonu açıklama
notlan (III) no.lu kısım, ikinci paragrafa
bakınız).
Ürün, 400 gr’lık plastik şişelerde
içecek olarak, doğrudan tüketime Ürün doğrudan içecek olarak tüketime
uygun halde sunulmaktadır. uygun olduğundan 22.02 pozisyonunda
alkolsüz içecek olarak
sınıflandırılmıştır.

 

11 –   Ağırlıkça %90,0 ila %99,9 etil alkol (antifriz madde);

–    Katkı maddeleri (denatürasyon maddeleri):

–     20 mg/litre saf denatonyum benzoat,

– 5 ml/litre saf izopropil alkol ve

–  5 ml/litre saf butil alkol veya 10 ml/litre saf metil etil ketondan biri;

-1 g/litre saf yüzey aktif madde

karışımım içeren ürün.

Denatonyum benzoat, izopropil alkol ve butil alkol veya metil etil keton ilavesi ürünü, insan tüketimi için elverişsiz hale getirmektedir.

Ürün, tank veya sarnıçlarla nakledilmektedir. Perakende satış için paketlemeye elverişli değildir.

Ekli belgelerine göre bu ürün, donmayı önleyici sıvı üretimi için bir konsantre niteliğindedir.

2207.20.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 22.07 ve 2207.20.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

İçeriğindeki yüksek etil alkol nedeniyle söz konusu ürün, direk olarak donmayı önleyici sıvı şeklinde kullanılmaya uygun değildir. Çünkü dolaşım halindeki donmayı önleyici sıvı ile temas halinde olan elastomerlerle ters kimyasal tepkimeyi en aza indirmek için bu ürün suyla seyreltilmelidir. Bu nedenle, söz konusu ürün 38.20 pozisyonunda yer alan donmayı önleyici veya buz çözücü sıvı olarak kullanılamaz. Dolayısıyla, söz konusu ürün 38.20 pozisyonunda sınıflandırılmamaktadır.

Ürünün nesnel özellikleri yani yüksek oranda etil alkol ve çeşitli denatüre edici maddeleri (denatonyum benzoat, izopropil alkol, butil alkol, metil etil keton) içerdiği ve etil alkol haricinde antifriz madde içermediği göz önünde bulundurulduğunda, bu ürüne esas karakterini denatüre edilmiş alkolün verdiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle söz konusu ürün, denatüre edilmiş etil alkol olarak 2207.20.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

12 Ürün sarıdan san-kahverengiye dönük renkte bir tozdur. İçeriği aşağıdaki gibidir (ağırlıkça %):

proteinler 62,5

nişasta/glikoz 7

nem 9

ham lif 3,9

ham yağ 1,1

ham kül 6

2309.90.31 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 23. Faslın 1 no.lu notu İle 23.09, 2309.90 ve 2309.90.31 tarife pozisyonlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün, protein konsantresi olduğu ve direkt olarak soya fasulyesi ekstraksiyonundan elde edilmediği için 23.04 tarife pozisyonu altında sınıflandırılmam ı ştır.

Katı yağı alınmış soya fasulyesinin işlenmesinden elde edilen ürün, işleme sürecinde orijinal malzemenin

 

Ürün, katı yağı alınmış soya fasulyesinden, yağın ekstraksiyonu sonucunda elde edilir ve içeriğindeki çözünebilir karbonhidratlar ve minerallerin uzaklaştırılması için su ve etanol ile tekrar ekstrakte edilir.

İnsan tüketimi için uygun olmayan bu ürün, hayvan besleme amaçlıdır.

özelliklerini büyük ölçüde kaybetmektedir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 23.09 tarife pozisyonu açıklama notlarına ve 23. Faslın 1 no.lu notuna bakınız).

Ürün yalnızca hayvan yemi olarak kullanılmakta olup, insan tüketimi için uygun olmadığından 2309.90.31 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

13 Aşağıda sayılan fiziksel ve kimyasal özellikleri içeren, işlem görmüş damıtık aromatik hülasa (TDAE):

-Kombine Nomanklatür İzahnamesi’nde 27. Fasıl Ek-A’da tanımlanan kromatografı kolonları metoduna göre, aromatik bileşenleri ağırlıkça %74,2 ila %75 arasında olan;

–   Yoğunluğu IST’de 0,9521 ila 0,9590 g/cm3 arasında olan;

–  ASTM D 86-67 (EN ISO 3405) metoduna göre, 300°C’de hacim itibariyle %4’ünden az damıtılmış olan.

TDAE, yağlama yağlarının vakum destilasyonu (vakumla damıtma) artıklarından arıtılması sonucu oluşan bir hülasadır.

Aromatik bileşenler, baz yağlarının ve mumlarının arıtılması sırasında ikincil ürün olarak üretilirler.

Söz konusu ürün, lastik ve diğer vulkanize edilmiş kauçuk ürünlerin üretiminde ham maddeleri teşkil eden vulkanize edilmemiş kauçuk bileşikler için plastikleştirici olarak kullanılır.

2707.99.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 27.07, 2707.99 ve 2707.99.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Bu ürün, direkt olarak ham petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen ham yağların damıtılması veya arıtılması yoluyla elde edilmemekte ve aromatik bileşenlerinin ağırlığı aromatik olmayan bileşenlerinin ağırlığını geçmektedir. Bu nedenle, söz konusu ürün, 27.10 pozisyonunda “petrol yağlan ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç), esas unsur olarak ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ve yer almayan müstahzarlar, atık yağlar” olarak smıflandırılmamaktadır (27. Faslın 2 no.lu Notuna bakınız).

Ürünün, direkt olarak bitümenli minerallerden elde edilen yağlardan, petrolden veya petrol yağlarından elde edilmemesi ve ürünün bünyesindeki aromatik bileşenler oranının %80’den az olması sebebiyle, söz konusu ürün 27.13 pozisyonunda “petrol koku, petrol bitümeni veya bunlardan elde edilen yağların diğer kalıntıları” olarak smıflandırılmamaktadır (KN İzahnamesinde 2713.90.10 ve

 

2713.90.90                    alt pozisyonlarına ait kısma bakınız).

Bu ürün, yağlama yağlarının vakum destilasyonu (vakumlu damıtma) artıklarından arıtılması sonucu elde edilen aromatik bir hülasadır. İçeriğindeki aromatik bileşenler nedeniyle bu ürün, aromatik bileşenlerinin ağırlığı aromatik olmayan bileşenlerinin ağırlığından fazla olan yağlar ve benzeri ürünler kategorisine dahil olmaktadır (KN îzahnamesinde

2707.99.91       ve 2707.99.99 alt pozisyonlarına ait kısımda 2. maddeye bakınız).

Bu nedenle bu ürün, 2707.99.99 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

14 Tablet formunda perakende satışa sunulan, her bir tabletin toplam ağırlığı yaklaşık 900 mg olan ve bir tabletinde aşağıda sayılanları ihtiva eden ürün (mg):

-alfa lipoik asit 300

-kalsiyum (iki bazlı kalsiyum fosfat olarak) 88,5

-mikrokristalin selüloz, hidroksipropil etilselüloz, koloidal silikon dioksit ve magnezyum stearat (yaklaşık) 511

Üzerindeki etikete göre ürün, insan tüketimi için gıda takviyesi olarak sunulmaktadır. Etiketine göre tavsiye edilen günlük doz günde bir tablettir.

3004.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 30.04 ve 3004.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Gıda takviyesi olarak sunulmasına rağmen ürünün, hastalık ve rahatsızlıkları önleme ve tedavi etme alanında etkileri görülmektedir. Bu nedenle ürün, 21.06 pozisyonunda ‘tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları’ olarak smıflandınlmamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 21.06 tarife pozisyonu açıklama notlarının 16. maddesine bakınız).

Söz konusu ürün, ölçülü dozlarda perakende satışa sunulur ve polinöropati gibi hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici özellikler sergiler.

Bu nedenle bu ürün, ölçülü dozlarda perakende satışa sunulan ilaç olarak 30.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

 

 

Dokuma olmayan, 15 X 20 cm’lik 25 adet mendilden oluşan plastik ambalajlı ürün.

İçerdiği muhtelif bileşene ilaveten, mendillere; su, soya fasulyesi yağı, tatlı badem yağı (Pranus Dulcis), setil alkol, ksantan gam, parfîim/koku, sitronelol, geraniol, gliserin, tetrasodyum EDTA ve disodyum kokoamfodiasetat emdirilmiştir.

Ürün, makyaj temizlemek, normal ve karma ciltleri arındırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, 6. Bölümün 2 no.lu notu, 33. Faslın 4 no.lu notu ile 33.04 ve 3304.99.00 tarife pozisyonlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

İçerdiği yüzey aktif ajanlar (disodyum kokoamfodiasetat) yalnızca emülsifıye edici olarak işlev yapmakta olup; ürüne esas karakterini vermemektedir. Bu nedenle ürün, 34.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları, hariç bırakılanlar kısmı (c) bendine bakınız).

 1. Faslın 4 no.lu notu; esas karakteri cilt bakımı yapmak olan söz konusu ürüne uygulanmaz. Bu nedenle ürün
 • tarife pozisyonunda değerlendirilmez.

Ürün, makyaj temizlemekte kullanılan cilt bakım müstahzarıdır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 33.04 tarife pozisyonu açıklama notlarına bakınız).

Sonuç olarak ürün, cilt bakımı için müstahzar olarak 33.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

 

16 Sıvı formda sunulan ve 200 mİ, 500 mİ veya 1000 mPlik şişelerde perakende satışa sunulan ürün.

Ürün aşağıdakileri içermektedir:

– Sodyum klorür (% 0,9),

– Steril su.

Her bir şişe ergonomik göz kadehi ve toz kapağı ile donatılmıştır ve tek kullanımlıktır.

Üzerindeki etikete göre bu ürün acil durumda yabancı cisim ve maddeleri uzaklaştırmak için gözün durulanmasında kullanılmaktadır.

3307.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, VI. Bölümün 2 No.lu Notu, 33. Faslın 3 No.lu Notu ile 33.07 ve 3307.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün perakende satış türünde paketlerde sunulduğundan ve kozmetik veya tuvalet müstahzarı olarak kullanıma uygun olduğundan, kozmetik veya tuvalet müstahzarı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 25. veya 30. Fasılda sımflandırılmamıştır [25. Faslın 2(d) no.lu notuna ve 30. Faslın l(e) no.lu notuna bakınız].

Bu nedenle söz konusu ürün, ‘tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer kozmetik veya tuvalet müstahzarı’ olarak 33.07 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

17 Sıvı formda sunulan ve 200 mİ veya 1000 ml’lik şişelerde perakende satışa sunulan ürün.

Ürün aşağıdakileri içermektedir:

– Disodyum fosfat (% 1 -5),

– Potasyum fosfat (% 1),

– Steril su.

Her bir şişe ergonomik göz kadehi ve toz kapağı ile donatılmıştır ve tek kullanımlıktır.

Üzerindeki etikete göre bu ürün acil durumda asitleri ve alkalileri etkisiz hale getirmek için gözün durulanmasında kullanılmaktadır.

3307.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, VI. Bölümün 2 No.lu Notu, 33. Faslın 3 No.lu Notu ile 33.07 ve 3307.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Söz konusu ürün, belirli bir kimyasal yapıda izole dilmiş halde bulunan bileşik olmadığından, “fosfat” olarak 28.35 pozisyonunda sımflandırılmamıştır (28. Faslın 1 No.lu Notuna bakınız).

Ürün perakende satış türünde paketlerde sunulduğundan ve kozmetik veya tuvalet müstahzarı olarak kullanıma uygun olduğundan, kozmetik veya tuvalet müstahzarı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 30. Fasılda sımflandırılmamıştır [30. Faslın l(e) no.lu notuna bakınız].

Bu nedenle söz konusu ürün, ‘tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer kozmetik veya tuvalet müstahzarı’ olarak 33.07 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

 

18 Cilt ve saç yıkamaya mahsus, jel formunda sunulan yüzey aktif müstahzar.

Ürün, cilt ve saç yıkamak üzere benzer oranlarda belirli bileşenler içermektedir.

Ürün 300 ml’lik plastik şişe içerisinde perakende satışa sunulmaktadır.

3401.30.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 34.01 ve 3401.30.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün, hem saç (33.05 pozisyonu) hem de cilt (34.01 pozisyonu) yıkamak için kullanılan bir müstahzardır. Nesnel özellikleri dikkate alındığında, hangi bileşenin ürüne esas karakterini verdiğini belirlemek mümkün değildir.

Sonuç olarak, Genel Yorum Kuralı 3(c) uyarınca ürün, numara sırasına göre sonuncu pozisyonda; ‘perakende satılacak hale getirilmiş cilt yıkamaya mahsus müstahzar’ olarak 34.01 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

19 Sulu bir saklama tamponu içinde 20 ug ila 5 mg rekombinant insan glikoproteini (laminin) içeren ürün.

Ürün, hücre kültürü taşıyıcılarının kaplanması için kullanılır ve hücrelerin tutunduğu bu taşıyıcıların yüzeyini geliştirerek kök hücrelerin büyümesi için uygun bir ortam sağlar.

Ürün, kök hücreler için besin sağlamaz; kök hücrelerin korunması veya büyümesi için bir hücre kültür ortamı (medyum) ile kombinasyon halinde çalışır.

3504.00.90 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 3504.00 ve 3504.00.90 tarife pozisyonlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün kök hücre besini olmadığı ve yalnızca kök hücre gelişimini desteklemek amacıyla bir hücre kültür ortamı ile birlikte kullanıldığı için 38.21 tarife pozisyonu anlamında kültür ortamı olarak kabul edilemez (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 38.21 tarife pozisyonu açıklama notları, hariç bırakılanlar kısmına bakınız).

Ürün, 38.22 tarife pozisyonunda sımflandırılabilecek olan, fiziksel, biyofiziksel veya biyokimyasal süreçlerde kullanılan reaktiflerden de değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 38.22 tarife pozisyonu açıklama notları, ilk paragrafına bakınız).

Lamininler 35.04 tarife pozisyonunun diğer protein maddelerindendir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 35.04 tarife pozisyonu açıklama notları, (B) notuna bakınız).

Bu nedenlerle ürün, 35.04 tarife pozisyonunda protein maddeleri arasında sınıflandırılmıştır.

 

20 Kurutulmuş, anti bakteriyel ajanlarla işlenmiş, bakteri ve koku üremesini engellemek için aktive edilmiş karbonla karıştırılmış doğal betonit kilden kedi kumu. Betonit kil ürünün ağırlıkça %94’ünü teşkil etmektedir.

Ürün tüketicilere muhtelif boyutlardaki paketlerde satılmaktadır.

3824.90.97 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 38.24, 3824.90 ve 3824.90.97 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün betonit kil, anti bakteriyel ajan ve aktive edilmiş karbon karışımından yapıldığından 25.08 pozisyonunda “diğer killer” olarak sınıflandırılmamıştır (25. Fasıl, 1 no.lu not).

Anti bakteriyel ajan ve aktive edilmiş karbonun eklenmesi esas maddenin karakterini değiştirmemiştir. 68.15 pozisyonu da değerlendirilmeye alınmamıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 68. Fasıl açıklama notlarının üçüncü paragrafına bakınız).

Bu nedenle ürün 3824.90.97 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

21 Yuvarlak ve oval şekilli, yarısaydam silikon dioksitten (silika jel) kedi kumu. Ürün gözle görülebilecek miktarda renkli granüller içermektedir.

Renkli granüller mavi renkli renklendirici eklenerek elde edilmiştir.

Ürün, tüketicilere muhtelif boyutlardaki paketlerde satılmaktadır.

3824.90.97 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 38.24, 3824.90 ve 3824.90.97 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Mavi renk sadece ticari veya reklam amaçlı eklenmiştir ve silikon dioksitin tanımlanmasına yaramamaktadır. Ayrıca granül formdaki silikon dioksit güvenlik için bir tehdit oluşturmamaktadır. Bu nedenle 28.11 pozisyonu dikkate alınmamıştır (28. Fasıl, l(e) notu).

Bu nedenle ürün 3824.90.97 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

 

22 Eşya plastikten, yuvarlak ve kalıplanmış bir kâsedir. Çapı yaklaşık 18,5 cm ve yüksekliği yaklaşık 7 cm’dir. Kâse yaklaşık 700 mİ kapasitelidir.

Söz konusu kâse, hayvanları (örneğin, köpekleri) beslemekte kullanılan, evcil hayvan yemleri için bir kap niteliğindedir.

3924.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 39.24 ve 3924.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

39.24 pozisyonu çok sayıda ev eşyasını kapsamakta ve insanlar tarafından kullanılmaya yönelik olmayan eşyayı hariç bırakmamaktadır.

Nesnel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, evcil hayvan yemi için kullanılan bu kâse 39.24 pozisyonunda yer alan ev eşyası olarak düşünülmektedir.

Bu nedenle söz konusu eşya, ‘plastikten diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası’ olarak 3924.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

23 Birleştirme yerleri belirlenmiş, diğer parçası ile birleştirilmek üzere özel bir şekil verilmiş olan, yaklaşık olarak 7,5 X 5 cm ölçülerinde yarım halde eşya.

Eşya, örneğin motorlu taşıtların emniyet kemeri kilit mekanizmasının kapağı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

3926.90.97 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 39.26, 3926.90 ve 3926.90.97 tarife pozisyonlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

87.08 tarife pozisyonu, 87.01 ila 87.05 tarife pozisyonlarında yer alan taşıtların emniyet kemerlerini kapsar; bunların parçalarını kapsamaz. Bu nedenle eşya için bu tarife pozisyonu düşünülmemiştir.

Sonuç olarak eşya, mamul olduğu maddeye göre 3926.90.97 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

24 Yaklaşık 20 cm çapında, 5 cm genişliğinde plastik j antlı, katı plastikten tekerlek.

Jant merkezinde bir deliğe ve karbon çelikten rulmana sahiptir.

Tekerlek, engelli insanların taşındığı araçlara, hastane yataklarına, yürüteç vb. ürünlere takılabilmektedir.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

3926.90.97 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 39.26, 3926.90 ve 3926.90.97 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Tekerlek 87.13, 90.21 ve 94.02 pozisyonundaki ürünlere takılabildiğinden özel bir ürünün akşamı olarak sımflandırılmamıştır.

Tekerlek plastik ve karbon çelik gibi değişik maddelerden oluştuğundan kompozit bir üründür. Tekerleğe esas karakterini veren madde plastikten yapılmış janttır çünkü tekerleğin yapısına en büyük katkıyı sağlamaktadır.

Bu itibarla ürün, ‘plastikten diğer eşya’ olarak 3926.90.97 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

25 Yaklaşık 10 ila 15 mm çapında ve 3 mm kalınlığında, silikondan mamul daire şeklinde ürün. Ürünün merkezinde çapraz şekilde kesikler vardır. Ürünün mekanik bileşenleri yoktur.

Bu ürün, vidalı kapakla beraber kullanılmaktadır. Vidalı kapağın içerisine yerleştirilmekte ve ikisi birlikte şişenin ağzına kapatılmaktadır.

Ürün, şişe baş aşağı dururken mayonez veya ketçap gibi yarı-sıvı maddelerin şişenin dışına sızmasını önlemektedir. Kapak açıkken şişenin ağzı aşağı çevrilerek şişeye elle basınç uygulandığında içindeki madde çapraz kesiklerden geçerek dışarı çıkmaktadır.

3926.90.97 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 39.26, 3926.90 ve 3926.90.97 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün kendi başına değil de vidalı kapağın içine yerleştirildiğinde tıpa fonksiyonu görmekte olduğundan, kapağın aksesuarı olarak değerlendirilir. Bu sebeple, 39.23 pozisyonunda plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri arasında sınıflandırılmaz.

Ürün, yarı-sıvı maddeyi vidalı kapağa ilettiği; ancak kendisi aralığın açılmasını ve kapanmasını kontrol etmediği için, aralığı açıp kapatarak sıvının akışını düzenlememektedir. Bu nedenle, 84.81 pozisyonunda musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar olarak sınıflandırılmaz.

Ürünü oluşturan temel madde plastik

 

(*)

^ÎW

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

olduğu için ürün, 3926.90.97 KN kodunda plastikten diğer eşya olarak sınıflandırılmıştır.
26 Eşya, toplam kalınlığın yansını geçmeyecek şekilde dış yüzeyi plastik kaplamadan oluşan, sert kartondan yapılmış dikdörtgen bir kutu şeklindedir.

Kutu, içeriden çekilebilen tek bir göz içeren sandık şeklinde yapılmıştır ve açıldığında şişeyi sergilemek üzere tasarlanmıştır.

Göz, belirli boyutlardaki bir şarap şişesini tutacak şekilde yapılmıştır. Gözün iç kısmında, bir duvara yuvarlak mesnet ve karşı duvara halka benzeri bir yapı monte edilmiştir. Halka benzeri yapı şişenin üst kısmını çevrelemek, yuvarlak mesnet ise şişenin alt kısmındaki çukur parçaya oturtulmak üzere tasarlanmıştır.

Gözün içinde ayrıca, yan duvara sabitlenmiş olan ve broşür koymaya yarayan kartondan bir cep bulunmaktadır.

4202.92.19 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 48. Faslın 2(h) no.lu Notu ile 42.02, 4202.92 ve 4202.92.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Söz konusu eşya, 48.19 pozisyonunda kartondan kutu olarak sınıflandırılmamıştır, çünkü bu eşya amlan pozisyonda sayılan eşya gibi sadece basit bir karton kutudan ibaret değildir. Tasarımı, sertliği, plastik kaplaması ve belirli boyutlarda bir şişeye uyum sağlayan içyapısı itibariyle, 42.02 pozisyon metninin 2. kısmında sayılan, plastikle kaplanmış ve kartondan yapılmış şişe mahfazası tanımına girmektedir.

Bu nedenle söz konusu eşya, 4202.92.19 KN kodunda ‘şişe mahfazası’ olarak sınıflandırılmıştır.

 

(*)
Hİ£İlralİiira£ ‘ M

‘Vİ®’^ 83a ^ ||İ

‘fsVİ-V.’.’i

IBmMtM |ğS

w|

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.
27 Üzerine plastikten mamul melek biçiminde bir heykelcik oturtulmuş olan daimi takvim.

Melek, plastikten bir kaidenin üzerinde oturmaktadır. Takvim kaidenin içine yerleştirilmiş olan üzerlerine ay isimleri ile gün numaralarının basılı olduğu tahta bloklardan ve levhalardan meydana gelir.

Eşya yaklaşık olarak 16 cm boyundadır. Heykelcik eşyanın boyunun yarışma tekabül etmektedir; ancak hacmi takvim kısmından daha azdır.

4910.00.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 3(b) ile 4910.00.00 KN kodunun lafzına istinaden yapılmıştır.

Eşyanın boyut ve şekli gibi temel özelliklerine bakıldığında, GYK 3(b) anlamında eşyaya esas karakterini takvimin verdiği değerlendirilmektedir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

49.10      tarife pozisyonu açıklama notlarının dördüncü paragrafına bakınız).

49.10  tarife pozisyonu, herhangi bir materyal üzerine basılmış her tür takvimi kapsamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 49.10 tarife pozisyonu açıklama notlarının ilk paragrafına bakınız).

Eşya bu sebeple, 4910.00.00 KN kodunda ‘matbu her türlü takvim’ olarak sınıflandırılmıştır.

 

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır
28 Yaklaşık 7 mm çapında, 130 mm uzunluğunda silindir şeklinde dış tabakası kağıt olan ve aşağıdaki tabakaları yerinde tutan ürün.

-3 adet aktive edilmiş karbonlu selüloz asetat liflerden oluşan filtre

(C)

-4 adet emdirilmiş lifler de içeren selüloz asetat liflerden oluşan filtre (Liflerin iç kesimlerine geçmeyen bir tutkallı bir madde emdirilmiştir)

(D

-2 adet selüloz asetat liflerden oluşan filtre (A)

-Sigaralarda kullanılan şark tipi aromalı tütünden 4 bileşen (T)

Farklı filtrelerdeki selüloz asetat lifler dikkate alındığında (C, 1, A) lifler birbirine paralel olarak yönlendirilmiştir. Lifler esnek, süngerimsi yapıda, aynı kalınlıkta, ayrılabilir ve çıkarılabilir yapıdadır.

Silindirin içinde bileşenler şu sıraya göre konumlanmıştır:

-C (yaklaşık 6 mm uzunlukta)

-I (yaklaşık 10 mm uzunlukta)

5601.22.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 4 ve 6 ile 56.01, 5601.22, 5601.22.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün tütünden çok filtre bileşenleri içermektedir. Tütün iki filtre arasında kalmakta ve yanmamakta sadece sigarada aroma vazifesi görmektedir. Tütün ürünün toplam hacminin yaklaşık üçte birini tutmaktadır. Bu nedenle değişik filtreler ürüne GYK (3b) anlamında esas karakteri vermektedir.

Selüloz asetat lifler (A) emdirilmiş olanlarla birlikte (I) ağırlık ve hacim olarak aktive edilmiş karbonlu selüloz asetat liflerden % olarak daha fazladır (C). Bu nedenle A ve I tipi liflerden olan filtreler GYK (3b) anlamında ürüne esas karakterini vermektedir.

A ve I tipi liflerden filtreler gerekli dayanıklılık ve uyuma sahip olmadıklarından 56.02 pozisyonunda keçe veya 56.03 pozisyonunda dokunmamış mensucat olarak sınıfl andırılmamıştır.

A ve I tipi liflerden filtreler 63. Faslın 1 no.lu notu kapsamında mensucattan yapılmadığından 63.07 pozisyonu hariç bırakılmıştır.

A ve I tipi liflerden filtrelerin içindeki

 

 

-T (yaklaşık 10 mm uzunlukta)

-A (yaklaşık 13 mm uzunlukta)

-T (yaklaşık 10 mm uzunlukta)

-î (yaklaşık 10 mm uzunlukta)

-C (yaklaşık 12 mm uzunlukta)

-I (yaklaşık 10 mm uzunlukta)

-T (yaklaşık 10 mm uzunlukta)

-A (yaklaşık 13 mm uzunlukta)

-T (yaklaşık 10 mm uzunlukta)

-I (yaklaşık 10 mm uzunlukta)

-C (yaklaşık 6 mm uzunlukta)

Üründeki farklı maddelerin ağırlık olarak %’leri şu şekildedir;

-C yaklaşık %17

-I yaklaşık %16

-A yaklaşık %8

-T yaklaşık %41

-Kağıt yaklaşık %18

Ürün kesilip filtre sigaralarda kullanılacaktır. Eşyanın nesnel özelliklerinden nasıl kesileceği belirgin değildir.

lifler birbirine paralel olarak yönlendirilmiştir. Bu nedenle ürün,

 • pozisyonu kapsamında vatka olarak değerlendirilmemiştir.

A ve I tipi liflerden filtreler GYK 1 ve 3 ‘e göre herhangi bir pozisyonda sınıflandın kınadığından GYK 4’e göre sınıflandırılmıştır.

Lifler esnek, süngerimsî yapıda, aynı kalınlıkta, ayrılabilir ve çıkarılabilir yapıda olduğundan dış görünüşleri vatkaya benzemektedir. Bu nedenle A ve I tipi liflerden filtreler 56.01 pozisyonunda sınıflandırılmıştır (Armonize    Sistem   sınıflandırma

görüşlerinden 5601.22 alt pozisyonunda sınıflandırılan sigara filtrelerinin imaline mahsus çubuklar tanımlı eşyaya bakınız).

Emdirilmiş lifler de içeren selüloz asetat lifler (I)   56.01  pozisyonunda

sınıfl andı rmayı engellememektedir. Çünkü tutkal alt tabakalara geçmemektedir (Gümrük Tarife Cetveli îzahnamesi 56.01 tarife pozisyonu açıklama notları (A) bölümü, dördüncü paragrafına bakınız).

Bu itibarla ürün 5601.22.10 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

 

 

(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.

 

29 Çeşitli, sayıda yakın dokuma tekstil kumaşının (kanvas), üç boyutlu bir şekil meydana getirmek için dikilmesi suretiyle oluşturulmuş; yaklaşık 2,70 x 2,70 x 1,60 m boyutlarında, bütün taraflarında dekoratif çıkıntılar olan, kenarlar boyunca dikili cep barındıran, iç kısmındaki her köşede eşyayı tutmak amacıyla küçük cebi olan, aynca çerçeveye bağlanması için ipleri bulunan eşya.

Eşya, çerçeve veya aksesuarları olmadan sunulmaktadır.

6306.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, (2a) ve 6 ile 63.06, 6306.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

63.06 pozisyonu güçlü, yakın dokunmuş, kanvas ürünleri kapsamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli bahnamesinin 63.06 tarife pozisyonu açıklama notlan ilk paragrafına bakınız).

Eşyanın özellikleri dikkate alındığında (üç boyutlu dizayn, kullanılan materyal, boyut vb.) dış ortamlarda gölgelik olarak kullanılacağı anlaşılmaktadır.

Ürün çerçeve, direk ve aksesuarsız sunulmakta fakat gölgeliğin esas karakterini GYK (2a) açısından sağlamaktadır (Örneğin tavanının kanvas olması koruma sağlamaktadır).

6306.22.00 veya 6306.29.00 pozisyonunda çadır olarak sınıflandırma yapılmamıştır; çünkü kapalı alan sağlayacak duvar veya yanlan bulunmamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 63.06 tarife pozisyonu (4) no.lu açıklama notuna bakınız).

Bu itibarla eşya ‘diğer kamp eşyası’ olarak 6306.90.00 KN kodunda sınıflandırmıştır.

30 Yaklaşık 16×32 cm boyutlarında çeşitli mensucattan mamul düz kumaştan kuş şeklinde eşya.

Ürünün ana kısmı bir tabaka uzun tüylü ilmekli kumaştandır ve bir tarafında taç şeklinde dokunmuş mensucattan kanat dikilmiştir.

Diğer tarafında uzun tüylü kumaş dokunmuş mensucat şerit ile sınırlanmıştır. Üçgen şekilli dokunmuş bir parça uzun tüylü

6307.90.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kurallan 1 ve 6,11. Bölüm. 7(f) ve 8(a) notları, 11. Bölüm 2(A) no.lu alt pozisyon notu, 63. Faslın 1 nolu notu ile 63,07,6307.90 ve 6307.90.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün küçük çocuklann veya bebeklerin eğlenmesi için değildir; konfor sağlayan bir giysidir. Bu nedenle 95.03 pozisyonunda smıflandmlmamıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin

 

 

ilmekli kumaşa dikilmiştir ve gagayı temsil etmektedir. Gözler ilmekli kumaşa tutturulmuş, ayak şeklinde iki parça dokunmuş mensucat da dikilmiştir. Başka bir mensucat parça da kuyruğu temsil etmektedir.

Ana kumaşın üst kısmına çeşitli renklerde dokunmuş mensucattan numaralandırılmış ayraçlar, şeritler bulunmaktadır.

 • tarife pozisyonunun (D) kısmı açıklama notları, birinci paragrafına bakınız).

Bu itibarla eşya 6307.90.10 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

Ahşap bir platform (40 ila 40 cm ölçülerinde) içeren, üst kısmı ve kenarları sentetik liflerden (polipropilen) keçe kaplı dokuma kumaşla kaplanmış eşya. Kumaş, gözenekli plastikle desteklenmiştir.

Platformun merkezinde, her iki ucunda kaplama olan, kartondan yapılmış 60 cm yükseklikte bir tüp bulunmaktadır. Alt taraftaki kaplama sert plastikten yapılmıştır ve platformu tüpe birleştirmek için ahşap platform içerisinden plastik kaplamaya doğru bir çivi geçmektedir. Tüpün üst tarafındaki kaplama yaklaşık 12 cm çapında yuvarlak ahşap madde içermektedir ve dokuma tüylü kumaşla (%60 poliakril ve %40 polyester peluştan) örtülmüştür.

Tüp, üstüne yapıştırılmış ve zımbayla kendisine sabitlenmiş sisal mat ile kaplanmıştır. Sisal mat, bükülü bitkisel sisal liflerinin dokuma kumaşına uygulanan lateks desteği içermektedir (668B no.lu resme bakınız). Sisal liflerin bükülmüş şeritlerinin her biri 20.000 desiteksten fazladır.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, XI. Bölümün 7(f) no.lu Notu ile 63.07, 6307.90 ve 6307.90.98 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Nesnel özellikleri dikkate alındığında bu eşya, kediler için bir eşya niteliğindedir. Kedileri cezbetmek ve onları mobilyalardan uzak tutarak mobilyaları tırmalamalarını engellemek için tasarlanmıştır.

 • pozisyonunda mobilya olarak

sınıflandırma yapılmamıştır, çünkü bu pozisyon özel konutlarda, otellerde, bürolarda, okullarda, kiliselerde, dükkanlarda,     laboratuvarlarda

kullanılan farklı tabiattaki ürünleri içermektedir (Gümrük Tarife Cetveli İzanhamesi 94.03 pozisyonuna ait açıklama notlarına bakınız).

 • pozisyonunda oyuncak olarak sınıflandırma yapılmamıştır, çünkü söz konusu eşyanın münhasıran hayvanlar için tasarlanmış olduğu açıkça anlaşılabilmededir ve bu nedenle 95. Faslın 5 no.lu Notu uyarınca bu Faslın dışında kalmaktadır.

Tekstil malzemesi, kedileri cezbetmek için esas unsurdur (örneğin; pençeleriyle tırmalama, üstüne oturma, oynama gibi) ve bu nedenle de eşyanın kediler için tırmalama ve oynama aracı olarak kullanılması için gerekli olan unsurdur. Sonuç olarak, GYK 3(b) uyarınca eşyaya esas karakterini veren, tekstil malzemesidir (ahşap, karton veya plastik değildir).

Kombine Nomanklatürün XI. Bölümünün 3(A)(e) no.lu Notu anlamında, 53.05 pozisyonunda yer alan sisal lifleri bükülerek 56.07 pozisyonunda yer alan sicim oluşturulmuştur. [Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 53.05 pozisyonunun ilk paragrafına ve XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarında (l)(B)(2)’de yer

 

alan Tablo Fdaki ipliklerle sicim arasındaki farka bakınız].

Ancak, dokuma sisal kumaş 56.09 pozisyonunda sicimden mamul eşya olarak sınıflandırılamaz, çünkü bu pozisyon tekstil kumaşları için daha spesifik bir pozisyon olan 63.07 pozisyonundaki tekstil malzemelerini kapsamaz (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 56.09 pozisyonunun ilk paragrafına ve 3. paragrafının (c) maddesine bakınız).

 1. Faslın 1 no.lu Notu uyarınca, ne sisal mat ne de gözenekli plastik destekli, sentetik liflerden keçe kaplı dokuma kumaş 57. Fasılda sınıflandırılabilir, çünkü bu malzemeler kedi tırmalama tahtasının bir parçasıdır ve döşeme amacı taşımamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 57. Fasıl Genel Açıklama Notlarının ilk paragrafına bakınız).

Sonuç olarak, dokuma sisal kumaş, dokuma tüylü kumaş ve sentetik liflerden keçe kaplı dokuma kumaş içeren hazır bir eşya 63.07 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.

Bu nedenle söz konusu eşya, “diğer hazır tekstil eşyası” olarak 6307.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

6307.90.98

 

Yaklaşık 35 cm x 25 cm boyutlarında, kenarları (10 cm yüksekliğinde) ve alt kısmının içi doldurulmuş olan, sepet formunda, iki tarafı kullanılabilir, tekstil ürünü. Eşyanın dış yüzeylerinden biri dokuma kumaştan (%100 polyester) diğer yüzeyi ise örme pelüş kumaştan (%100 polyester) yapılmıştır.

Eşya, küçük evcil hayvanların kullanımı içindir.

(*)

 

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 63.07, 6307.90,

 • Kombine Nomanklatür

kodlarının lafzına istinaden

belirlenmiştir.

Eşyanın esas karakterini, küçük evcil hayvanların rahatını sağlamak üzere tasarlanmış bir dokuma sepet olması vermektedir.

Eşya 94.03 pozisyonunda mobilya olarak sınıfl andırılamaz; çünkü bu pozisyondaki ürünler özel konutlarda, otellerde,    ofislerde, okullarda,

kiliselerde, mağazalarda,

laboratuvarlarda vs. kullanılan farklı nitelikteki ürünleri kapsar (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 94.03 tarife pozisyonu açıklama notlarına bakınız).

Dokuma sepetler yatak takımı eşyası ve benzerlerinden olmadığı ve ürün, yatak takımı eşyası olarak kullanılabileceğini gösteren bir özellik de taşımadığı için

 • tarife pozisyonunda da sınıflandırılamaz.

Eşya, 63.07 pozisyonunda yer alan hazır eşyalardan olarak değerlendirilmiştir.

Ürün ters çevrilebildiği ve her iki tarafı da kullanılabildiği için, her iki yüzeyi eşya için eşit derecede önemlidir. Bu nedenle ürüne, 6307.90.10 KN kodunda sınıflandırılmasına neden olacak olan örme pelüş kumaş kısmı veya 6307.90.98 KN kodunda sınıflandırılmasına neden olacak olan dokuma kumaş kısmı GYK 3 (b) anlamında mümeyyiz vasfını vermemektedir. Bu nedenle, eşya her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılmalıdır.

Bu nedenlerle ürün, 6307.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

İç ve dış yüzeyi dokuma kumaşla kaplı tahta kutudan meydana gelen

Kutunun ön tarafında kedinin içeri girmesi için bir  açıklık

bulunmaktadır ve kutu, bir kedinin uyumasına yetecek büyüklüktedir.

Kutunun üst kısmına mukavva bir tüp dikey olarak monte edilmiştir. Boru, kendisine sabitlenmiş sisal bir kordonla kaplıdır. Kordon bükülmüş sisal liflerinden yapılmıştır ve   ağırlığı 20.000

desiteksten fazladır.

Boru, dokuma kumaşla kaplanmış ahşap platformu desteklemektedir. Platform      bir kedinin içinde

uzanabileceği büyüklüktedir.

Platformun alt kısmına, içi ve dışı dokuma kumaşla kaplı ahşap boru sabitlenmiştir. Boru, bir kedinin içinde sürünebileceği genişliktedir.

Kullanılan kumaş, dokuma tüylü kumaştır (polyester pelüş).

Dokuma kumaşın toplam yüzeyi, sisal materyal yüzeyinden daha büyüktür.

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1,3(b) ve 6,11.Faslın 7(f) no.lu Notu ile 63.07, 6307.90 ve 6307.90.98 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Eşyanın esas amacı, kedilerin dikkatini çekmek ve onları tırmalayacakları ve tutacakları mobilyalardan uzak tutmaktır.

Eşya 94.03 pozisyonunda mobilya olarak sınıflandırılamaz; çünkü bu pozisyondaki ürünler özel konutlarda, otellerde, ofislerde, okullarda, kiliselerde, mağazalarda,

laboratuvarlarda vs. kullanılan farklı nitelikteki ürünleri kapsar (Gümrük Tarife Cetveli     İzahnamesi 94.03

pozisyonu açıklama notlarına bakınız).

Eşya, münhasıran hayvanlar için tasarlanmış olduğundan, 95. Faslın 5 no.lu notu uyarınca, 95.03 pozisyonunda     oyuncak olarak

sınıflandırılamaz.

Kumaş materyal (dokuma kumaş ve sisal kordon), kedilerin tırmalama, oturma, uyuma, oynama vb. eylemleri yapabilmeleri   için dikkatlerini

çektiğinden, ürünün tasarlandığı şekilde kullanılmasını sağlaması bakımından gereklidir. Bu sebeple, (ahşap ya da mukavva kısmın yerine) kumaş materyal, ürüne GYK 3(b) anlamında mümeyyiz vasfını vermektedir.

Sisalin mi yoksa dokuma tekstil materyalinin mi kedilerin dikkatini çekmekte daha etkili olduğuna karar verilemediğinden, dokuma kumaşın miktarının daha fazla ve kedinin faydalanmasını sağladığı aktivitelerin daha çeşitli olması nedeniyle GYK 3 (b) anlamında esas karakterini verdiği düşünülmüştür [(Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, GYK 3(b), (VIII)].

 

Dokuma kumaş dikilerek

birleştirilmiştir ve bunun sonucu olarak da XI. Bölümün 7(f) no.lu notu kapsamında, dokumaya     elverişli

maddelerden hazır eşya   olarak

değerlendirilir.

Eşya bu sebeple ‘diğer hazır eşya olarak’

 • KN kodunda

sınıflandırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

 

Belli türde arabaların lastiklerinde, karda sürüş esnasında lastiğin basış fonksiyonunu artırmak için kullanılan polyesterden dokunmuş halka şeklinde dokuma kılıf.

Eşyanın merkez kısmının içi, yapıya direnç veren güçlü devamlı polyester liflerinden meydana gelen iplikten yapılmıştır. Eşyanın merkez kısmının dışı ise eşya yüzeyinin sertliği yoluyla, emişi ve tutunmayı sağlayan iki farklı boyutta devamsız polyester liflerinden yapılmıştır. Bu yüzden, eşyanın, lastiğin zemine temas eden bölümünü kaplayan merkez kısmı, diğer kısımlarından daha iyi emiş ve tutunma özelliklerine sahiptir.

Eşyanın diğer parçaları lastiğin kenarlarını kaplar ve sürüş esnasında ürünü yerinde tutacak şekilde yapılmıştır.

Tüm kısımlar birbirine dikilerek birleştirilmiştir.

Eşyanın bir kenarına, eşyayı tekerleğe yerleştirirken tutacak olarak kullanılan dokuma poliproplenden dört adet şerit tutturulmuştur.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XI. Bölümün 7(f) numaralı Notu ile 63.07, 6307.90 ve 6307.90.98 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün sadece karda sürüş esnasında lastiğin tutuş fonksiyonunu artırdığı ve bu sebeple, taşıtı belli bir operasyona uygun hâle getirmediği, operasyonun kapsamını artırmadığı ve taşıtın ana fonksiyonuyla ilgili belli bir işlev görmediği için 8708.70 alt pozisyonunda aksesuar olarak sınıflandınlmamıştır.

Sonuç olarak, sadece tekstil materyalinden yapıldığından ve farklı kısımlar dikişle birleştirildiğinden, eşya ‘diğer hazır eşya’ olarak 6307.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

 

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

 

 

35 İki ucunda olukları bulunan, dış çapı 33,7 ila 114,2 mm; et kalınlığı 2,6 ila 3,6 mm; dairesel kesit uzunluğu 3 veya 6 m olan alaşımsız çelikten kaynaklı borular.

Eşya, fıskiye sistemlerinde kullanılacaktır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

7306.30.77 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 73.06, 7306.30 ve 7306.30.77 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürünün kullanım amacı ve özellikleri dikkate alındığında 73.06 pozisyonu kapsamına girmektedir. Bu pozisyonda örneğin 84. Fasıldaki makinelerde kullanılan boru ve hortumlar bulunmaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 73.06 tarife pozisyonu açıklama notlarına bakınız).

Borular belirli bir şekle sahip olmadıklarından, sunulduklarında belirli bir makinenin akşamı olarak tanımlanamamaktadır. Bu nedenle eşya, 84.24 pozisyonunda sımflandırılmamıştır.

Bu itibarla söz konusu borular, 7306.30.77 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

36 Yaklaşık 2 cm uzunluğunda paslanmaz çelikten vida. Vidamn başlığı gömme soket girişi ihtiva etmektedir.

Gövde kısmı kısmi düzenli formda yivlidir. Uç noktası çentiklidir; çatallı değildir.

Ürün ahşap ve ahşap panellerde kullanılmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

7318.12.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 73.18, 7318.12, 7318.12.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Özellikleri dikkate alındığında (kısmi yivli gövde, çentikli ve çatallı olmayan uç) ürün, ahşapta kendi yolunu açarak gitmektedir; bu nedenle 7318.12.10 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

 

 

Çelikten mamul, bir kısmına diş açılmış, bir kısmı plastikle kaplanmış ürün.

Ürünün baş kısmında çarpı şeklinde bir yarık mevcuttur. Ürün sona doğru incelmez ya da sivrilmez. Ürünün boyu yaklaşık olarak 45 mm’dir ve dış çapı yaklaşık 7 mm’dir.

Ürün mobilya montajının bir parçası olmak üzere tasarlanmıştır. Ürünün vidalı kısmı, mobilyadaki bir parçanın önceden açılmış deliğine vidalanır. Baş kısmı ise mobilyanın diğer parçasının önceden açılmış olan deliğine yerleştirilir. Bu şekilde mobilyanın iki parçası birbirine sabitlenir (ürünün baş kısmının içine geçmesi suretiyle montajı sağlayan diğer parça eşya ile birlikte sunulmamaktadır).

 

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6,83. Faslın 1 numaralı Notu ile 73.18 ve 7318.19.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün, iki maddeden meydana gelen birleşik bir eşya olup, kendisine esas karakterini veren maddeye (metal) göre sınıflandırılacaktır.

Ürün sadece tüm montajın bir parçası olduğu ve 73.18 pozisyonundaki vidalı eşyalardan biri olduğu için, 83.02 pozisyonunda mobilya için adi metallerden donanım olarak sınıflandırılmaz (83. Faslın 1 numaralı notuna bakınız).

Ürün, başlı başına eşyaları tutturmadığı ya da birleştirmediği için 73.18 pozisyonunda vida olarak değerlendirilemez. Ürünün sadece dişli kısmı vidalıdır, diğer ucu ise montajın öteki tarafındaki başka bir parçaya tutturulur. Bu nedenle ürün, 7318.12, 7318.14 ya da 7318.15 KN kodlarında sınıflandırılmaz.

Sonuç olarak ürün, ‘çelikten diğer vida’ olarak 7318.19.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

Aşağıdakilerden oluşan küçük tekerlek (castor):

-Yaklaşık 14×10 cm boyutlarında 4 vida deliği bulunan dikdörtgen paslanmaz çelikten plaka,

-360 derece dönebilen bilyalı rulmanlı çatal şeklinde paslanmaz çelik gövde,

-Yaklaşık 13 cm çapında ve 4 cm genişliğinde kauçuk lastik,

-Rulmanlı plastik jant

Küçük tekerlek, alışveriş arabaları, hastane yatakları ve    diğer

mobilyalara takılabilmektedir.

 

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 73.26, 7326.90 ve

 • KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 • pozisyonu sadece çapı 75 mm veya genişliği 30 mm’yi geçmeyen tekerlekleri kapsadığından

değerlendirme dışı bırakılmıştır (83. Fasıl, 2 no.lu nota bakınız).

Tekerlek, 87.16, 94.03 ve 94.02 pozisyonundaki ürünlere

takılabildiğinden özel bir ürünün akşamı olarak sımflandırılmamıştır.

Tekerlek, plastik, paslanmaz çelik ve kauçuk gibi değişik maddelerden oluştuğundan kompozit bir üründür. Tekerleğe esas karakterini veren madde paslanmaz çelikten yapılmış gövdesidir çünkü tekerleğin yapısına en büyük katkıyı sağlamaktadır.

Bu itibarla ürün, ‘demir veya çelikten diğer eşya’ olarak 7326.90.98 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

 

Yaklaşık 22,5 x 16,5 x 5,5 cm boyutlarında, 0,5 mm den fazla duvar kalınlığı olan ve 50 litreden daha az kapasiteli çelik kutu.

Kutunun bir tarafında, diğer tarafında yer alan kapatma sistemine menteşelerle tutturulan bir kapak vardır. Kutunun kapatma mekanizmasının olduğu tarafında bir kulp bulunmaktadır.

Kutunun kapağında ve alt kısmında, bisküvilerin ve çizgi film karakterlerinin kabartma resimleri vardır.

Kutunun içinde herhangi bir aksesuar bulunmamaktadır.

(*)

 

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 73.26 ve 7326.90 ve 7326.90.98 KN kodlarının    lafzına istinaden

yapılmıştır.

Eşyanın boş iç dizaynı ve boyutlarının küçüklüğü gibi   esas özelliklerine

bakıldığında, ürün 42.02 pozisyonu anlamında bavul, valiz ya da evrak çantası değildir.

Ürün belli bir aletin (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın) konulacağı şekilde dahili olarak donatılmış veya özel olarak şekil verilmiş değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

 • açıklama notlarının üçüncü

paragrafına bakınız). Ürün bu yüzden

 • pozisyonunda sınıflandırılmaz.

Eşya, nesnel özelliklerine bakıldığında belli tüketim maddelerinin ambalajlanması amaçlı kutulardan da değildir; bu nedenle 73.10 tarife pozisyonunda da sınıflandırılmaz (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 73.10 tarife pozisyonu açıklama notlarının ikinci paragrafına bakınız).

Sonuç olarak ürün, ‘demir veya çelikten diğer eşya’ olarak 7326.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

Alüminyumdan mamul, bir ucu daralan (nipel) ve kaldıraç kilidiyle donatılmış olan, silindir şeklinde içi oyuk ürün.

Ürün hortumları bağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

(*)

 

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

Sınıflandırma GYK 1 ile 7609.00.00 KN kodunun lafzına istinaden yapılmıştır.

 • pozisyonu iki borunun açık kısımlarını bağlayan manşonları kapsar (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi
 • ve 73.07 pozisyonları açıklama notlarına bakınız). Hortumlar bir çeşit boru olarak değerlendirildiğinden, hortumlar için olan manşonlar da bu pozisyonun kapsamına girmektedir.

Ürün, 76. Fasıldaki pozisyonlardan birinin kapsamına girdiğinden, 76.16 pozisyonunda alüminyumdan diğer eşya olarak sınıflandırılmaz.

Bu nedenlerle ürün, ‘alüminyum boru bağlantı parçası’ olarak 7609.00.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

 

Alüminyum alaşımdan silindirik şekilli, boşlukları ve girintileri olan yaklaşık 8 cm uzunluğunda ve 4 cm çapında eşya.

Ürün, motorlu taşıtlarda, sürat teknelerinde ve merdivenler için sandalye asansörlerinde kullanılan emniyet kemeri geri sarım ünitesinde kullanılmak içindir.

 

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 76.16, 7616.99 ve 7616.99.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

87.08 pozisyonu sadece 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki araçların kemerlerini kapsadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Ürün 83.02 pozisyonunda da sınıflandırılmamıştır çünkü aracın gövdesinin bir parçası değildir; emniyet kemeri geri sarım ünitesinin bir parçasıdır.

Bu nedenle eşya, mamul olduğu maddeye göre 7616.99.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

42 Perakende satış için hazırlanmış ‘Şömine seti’.

Eşya aşağıdakilerden oluşmaktadır:

–  Zeminde duran dökme demirden alet tutucu,

– Ateş demiri,

– Kürek,

– Fırça,

– Maşa,

Eşya, şöminedeki kömür, kütük ve kül vb.’nin elleçlenmesi için kullanılır.

8205.51.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, (3b) ve 6 ile 82.05, 8205.51.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürünler GYK (3b) kapsamında set halinde eşyadır; çünkü belirli bir amacı veya aktiviteyi yerine getirmek için bir araya getirilmiştir.

Sete esas karakterini 82.05 pozisyonundaki el aletleri vermektedir.

Bu itibarla eşya, 8205.51.00 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

43 Perakende satış için hazırlanmış ‘Şömine seti’.

Eşya aşağıdakilerden oluşmaktadır:

– Zeminde duran paslanmaz çelikten alet tutucu,

– Ateş demiri,

– Kürek,

– Fırça,

– Maşa,

Eşya, şöminedeki kömür, kütük ve kül vb. nin elleçlenmesi için kullanılır.

8205.51.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, (3b) ve 6 ile 82.05, 8205.51.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürünler GYK (3b) kapsamında set halinde eşyadır, çünkü belirli bir amacı veya aktiviteyi yerine getirmek için bir araya getirilmiştir.

Sete esas karakterini 82.05 pozisyonundaki el aletleri vermektedir.

Bu itibarla eşya, 8205.51.00 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

 

 

(*)

 

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

 

Elle kullanılan, ‘bıçak bileme aleti’ olarak adlandırılan, yaklaşık olarak 27 x 14 x 19 cm boyutlarında, mikron boyutta elmas zımparalı, iki aşamalı (keskinleştirme ve cilalama) düzeltme sistemi içeren ve bir adet tutma yeri ile mesnetten meydana gelen ürün.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 82.05 ve 8205.51.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Objektif karakterine bakıldığında ürün, bıçakları ve diğer kesici aletleri el ile bilemek için evsel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.

Ürün düz bir zeminde işlemek üzere yapılmış olsa da, sadece el ile kullanıldığında tam olarak çalışmaktadır.

Sonuç olarak 82.05 pozisyonunda el aletleri olarak sınıflandırılması uygun bulunmuştur.

Bu nedenlerle eşya, ‘ev işlerinde kullanılan el aleti’ olarak 8205.51.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

Çapı yaklaşık 15 cm olan yuvarlak kısımdan ve yaklaşık 20 cm uzunluğunda boru şeklinde uzantıdan meydana gelen ürün.

Eşyanın üst kısmı, havanın içeri girmesine imkân veren yuvarlak bir deliktir. Alt kısmında uzantının ucuna doğru gelen plastik bir valf vardır.

Ürünün dış yüzeyi birbirine iç yüzeylerinden yapıştırılmış iki farklı tekstil malzemesinden yapılmıştır.

İç kısımda, ortasında kesikler bulunan plastik köpükten yuvarlak bir silindir vardır.

Üst kısmındaki yuvarlak deliği kaplayan ve basınç uygulayan hava, genleşme yoluyla taşınır ve valfı şişirerek belli bir hava yatağını şişirmesini sağlar.

Eşya bir mini-pompadır.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 84.14, 8414.20 ve 8414.20.80 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Objektif karakterine bakıldığında ürün, sadece insan gücüyle çalışan, elle kullanılan bir hava pompasıdır. Sadece insan gücüyle çalışan ve belli hava yataklarını şişirmek üzere tasarlanmış elle çalıştırılan pompalar 8414.20.20 ve

 • alt pozisyonlarında sınıflandırılır (Kombine Nomanklatür İzahnamesi 8414.20.20 ve 8414.20.80 açıklama notlarına bakınız).

Bu nedenle ürün, ‘elle çalıştırılan diğer hava pompaları’ olarak 8414.20.80 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

Üç adet valfe sahip boru şeklinde uzantısı olan (yaklaşık 25 cm uzunluğunda), böbrek şeklinde eşya (yaklaşık 35 cm x 17 cm ölçüsünde).

Eşyanın alt kısmında havanın içeri girmesine imkân veren bir adet valf bulunmaktadır. Üst kısımda ise uzantının ucuna doğru yerleştirilmiş olan, yan yana iki adet valf vardır.

Ürünün dış yüzeyi birbirine iç yüzeylerinden yapıştırılmış iki farklı tekstil malzemesinden yapılmıştır.

İç kısımda, ortasında kesikler bulunan plastik köpükten mamul oval bir parça vardır. Parçadaki kesik/açık kısım alt kısımda yer alan valfe denk getirilmiştir.

Alt kısımdaki valfı kapatarak basınç uygulayan hava genleşerek itilir ve daha dıştaki valfe ulaşarak belli bir hava yatağının şişirilmesini sağlar.

Eşya mini-pompa olarak kullanılır; ayrıca uzantının üzerindeki valilerden biri diğerinin üzerine kapatıldığında eşyanın havasının inmesi engellenerek yastık olarak da kullanılabilmektedir.

(*)

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 84.14, 8414.20 ve

 • KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Eşya şişirilebilir bir yastıktır ve bunun gibi kamp eşyası 63.06 tarife pozisyonunda yer almaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 63.06 tarife pozisyonu açıklama notları 5. maddesine bakınız).

Diğer taraftan, eşya yalnızca insan gücüyle idare edilen, elle çalışan bir hava pompasıdır ve 84.14 pozisyonunda yer alan belli bir hava yatağını şişirmek amacıyla tasarlanmıştır (Kombine Nomanklatür İzahnamesi 8414.20.20 ve

 • alt pozisyon açıklama

notlarına                               bakınız).

Bu durumda, GYK 3(a) anlamında her iki pozisyon da eşyayı birbirinden daha özel olarak tanımlamadığı ve eşya GYK 3(b)’ye göre de sınıflandırılamadığı için, GYK 3(c) uyarınca, eşya için geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılmıştır.

Sonuç olarak eşya, 8414.20.80 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

 

 

 

47 Yaklaşık 124 cm yüksekliğinde ve yaklaşık 100 kg ağırlığında olan, soğuk su sebili olarak kullanılan, doğrudan zemine yerleştirilerek kullanılan cihaz (‘su soğutucu’).

Eşya, bir kompresör ve kondansatörden oluşan bir soğutma sistemi içerir.

Eşyanın 150 İt depolama kapasitesi ve saatte 750 bardağa kadar su hazırlamaya imkân veren 150 lt/h nominal soğutma kapasitesi vardır. Eşya 220 V AC gerilimle çalışır.

8418.69.00 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 84.18 ve 8418.69.00 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Suyu sadece içme amacıyla soğutma, ısı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi işlemi olarak değerlendirilmediği için eşya, 84.19 pozisyonunda sımflandırılmamıştır.

Söz konusu cihaz bu sebeple ‘diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar’ olarak 8418.69.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 pozisyonu açıklama notları, (I) kısmının ikinci paragrafına bakınız).

48 Yaklaşık 4 x 2,3 x 2,3 m boyutlarında, sahilleri temizlemek için kullanılan, kendinden hareketli olmayan makine (‘sahil tırmıklama makinesi’).

Eşya, sahil kumunu cam, plastik, sigara izmariti, saz, teneke kutu, taş, deniz çayırı, yosun, küçük tahta parçacıkları gibi yabancı maddelerden arındırmak ve temizlemek için kullanılır.

Makine aynı zamanda, bir plaka/levha yardımıyla kum yüzeyini düzeltir. Kum, paslanmaz çelikten yapılmış yüzlerce yayla donatılmış çatal dişleri tarafından elekten geçirilir. Kumdan ayrılmış olan yabancı maddeler ise bir huni vasıtasıyla araca toplanarak nakledilir.

8479.10.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 84.79 ve 8479.10.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Makine, kumun kendisini tasnif etmez; kumdaki atıkları seçip ayırır; bu nedenle 84.74 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.74 pozisyonu açıklama notlarının ilk paragrafı (I) maddesine bakınız).

Makine sahillerin bakımı (temizliği) için kullanıldığından, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan eşya olarak değerlendirilir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 pozisyonu açıklama notlan, (II) kısmı, (A) grubunun beşinci paragrafına bakınız).

Bu nedenle ürün, ‘bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makine ve cihazlar1 olarak 8479.10.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

Yaklaşık 97 cm yüksekliğinde ve 8516.10.11 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları
yaklaşık 15 kg ağırlığında olan, 1, 3(c) ve 6 ile 85.16, 8516.10 ve
sıcak ve soğuk su hazırlamak 8516.10.11 Kombine Nomanklatür
amacıyla, doğrudan zemine kodlarının lafzına istinaden
yerleştirilerek kullanılan cihaz (‘su belirlenmiştir.
sebili’).
XVI. Faslın 3 no.lu notu uyarınca, söz
Ürün, ısıtma fonksiyonunu, entegre konusu aparat iki alternatif fonksiyonu
elektrikli ısıtma rezistörü, soğutma (84.14 pozisyonundaki diğer soğutucu
fonksiyonunu da kompresör ve cihaz ya da 85.16 pozisyonundaki
kondansatörden oluşan soğutma elektrikli anında veya depolu su ısıtıcı)
49 sistemi sayesinde yerine getirir. yerine getirmek üzere tasarlanmıştır.
Aparatın kullanımında her iki fonksiyon
Suyun temin edileceği damacana, da eşit derecede önemli olduğundan,
cihaza kullanım esnasında esas fonksiyonunun ne olduğunu
takılacaktır. belirlemek mümkün değildir.
Söz konusu cihaz, 85-92 °C sıcaklık Söz konusu aparat bu sebeple, ‘anında
aralığında, 5 Mı oramnda sıcak su, su ısıtıcı’ olarak 8516.10.11 KN
4-8 °C sıcaklık aralığında, 2 lt/h kodunda sınıflandırılmıştır.
oranında soğuk su hazırlama
kapasitesine sahiptir. Cihaz, 220 V
AC gerilimle ve 100/500 W güçle
çalışmaktadır.

 

 

FM alıcı, anten, güç kaynağı ve USB bağlantısından oluşan ‘trafik mesaj kanalı alıcısı (TMC alıcı)’ olarak adlandırılan cihaz.

Cihaz, FM radyo yayın bandı üzerinden trafik bilgisi içeren telemetrik sinyalleri almaktadır. Cihaz USB bağlantısı ile alman telemetrik sinyalleri işleyerek ekranda trafik bilgisini gösteren bir GPS alıcısına bağlanmaktadır.

Cihaz sesli alamamaktadır.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.17,8517.69 ve 8517.69.39 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Cihaz sadece GPS alıcısına bağlandığında çalıştığından ve GPS!in fonksiyonelliğini artırdığından GPS’in aksesuarı olarak değerlendirilmiş ve buna göre sınıflandırılmıştır.

Cihaz sesli yayınları almadığından 85.27 pozisyonunda radyo alıcı cihaz olarak sımflandırılmamıştır.

Cihaz sadece GPS‘e bağlandığında çalıştığından portatif değildir. Ayrıca cihaz tek başına arama, uyarma ve çağırma vb. işleri görememektedir. Bu nedenle 8517.69.31 pozisyonunda “arama, uyarma ve çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar” olarak sımflandırılmamıştır.

Bu itibarla cihaz 8517.69.39 pozisyonunda diğer cihazlar olarak sınıflandırılmıştır     (Kombine

Nomanklatür İzahnamesi 8517.69.39 KN kodu açıklama notlarının 6 no.lu maddesine bakınız).

 

51 Ses çalmaya ve düzenlemeye yarayan, yaklaşık 43 x 15 x 8 cm boyutlarında cihaz.

Eşyanın, CD okuyucusu, ses çıkışı, kontrol düğmesi, basmalı düğmesi, kaydırma butonu ve kiiçük bir LCD ekranı bulunmaktadır.

Cihaz sesi düzenleme özelliğine sahiptir: Cihazda kusursuz kapalı devre uçlan, stutter starts, dakika başı vuruş sayısı (BPM) sayacı ve ses kısıcı mevcuttur.

Cihaz profesyonel olmayan anlamda, ses çalma ve düzenleme amacı taşımaktadır.

8519.81,35 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu notu ile 85,19, 8519.81 ve 8519.81.35 KN kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Cihaz iki alternatif fonksiyonu (ses çalma fonksiyonu ve ses düzenleme fonksiyonu) yerine getirmek üzere tasarlanmış olduğundan, XVI. Bölümün 3 no.lu notu uyarınca mümeyyiz fonksiyonuna göre sınıflandırılmıştır.

Ses dosyalan için sadece bir adet girişe (CD okuyucu) sahip olması ve sınırlı düzenlemeye imkân vermesi sebebiyle, ses reprodüksiyonu fonksiyonu, makinenin esas fonksiyonudur.

Cihaz bu sebeple ‘lazer okuma sistemli, ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihaz’ olarak 8519.81.35 KN kodunda smıflandmlmıştır.

52 12 x 12 x 11 cm boyutlarında olan, lens ve elektronik devre sistemi içeren, dikdörtgen şeklinde cihaz (yüksek hızlı kamera).

Cihaz, tam çözünürlükte saniyede 1000 kare (fps) hızında maksimum 1,54 saniye süreli kaydı geçici olarak depolayabilen 2 GBMık geçici dahili bellek içermektedir. Yakalanan görüntüler, kamera kapatıldığı zaman yok olmaktadır.

Kamerayı çalıştırmak ve içindeki görüntüleri bir otomatik bilgi işlem makinesine kaydedebilmek için otomatik bilgi işlem makinesine bir kabloyla bağlantı sağlamak gerekmektedir.

Cihaz, ‘kısa süreli flaş’ veya ‘stroboskopik görüntüleme’ diye bilinen global elektronik anlık

8525.80.19 Sınıflandırma Genel Yorum Kurallan 1 ve 6 ile 85.25, 8525.80 ve 8525.80.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Geçici bellek üzerine geçici depolama yapabilme özelliği kameraya kayıt yapabilme olarak değerlendirilmemektedir, çünkü kamera kapatıldıktan sonra görüntüler yok olmaktadır. Bu nedenle 8525.80.30 pozisyonunda dijital kamera olarak ya da 8525.80.91 pozisyonunda sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilen görüntü kaydedici kamera olarak sınıflandırma yapılmamıştır [Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.25 pozisyonu açıklama notlan (B) kısmının 1. ve 5. paragraflanna bakınız].

Sonuç olarak, söz konusu cihaz, diğer televizyon kameraları olarak 8525.80.19 KN kodunda

 

 

deklanşörlü CMOS sensörüyle donatılmıştır.

Kamera, 1024 x 1024 tam piksel çözünürlükte 60 ila 1000 kare veya 128 x 16 düşük piksel çözünürlüğünde 109.500 kare deklanşör hızında görüntü dizisini yakalamak üzere tasarlanmıştır. Yakalanan görüntüler bireysel olarak görüntülenebilir veya ağır çekimde video olarak oynatılabilir.

Görüntüler, otomotiv çarpışma testleri gibi ultra yüksek hızlı olayları araştırmak için laboratuvar veya benzer bir ortamda analize tabi tutulabilir.

sınıflandırılmıştır     [Gümrük Tarife

Cetveli İzahnamesi 85.25 pozisyonu açıklama notları (B) kısmının 4. paragrafına bakınız].

Dahili hafızasına veya hafıza kartı üzerine görüntü çekip video kaydeden, geleneksel video kamera tasarımlı dijital cihaz.

Cihaz, 0,8 mega piksel yüklenme iliştirilmiş araç (CCD-algılayıcı veya CCD-çip) ve görüntüleri kaydetmek veya kaydedilmiş görüntüleri izlemek için kullanılan, yaklaşık 7 cm (2,7 inç) ölçüsünde LCD tipi katlanabilir vizörle donatılmıştır.

Cihaz şu ara yüzlere sahiptir:

 • hafıza kartı için bir kart yuvası,
 • kompozit video çıkışı,
 • ses çıkışı,

-USB.

Fotoğrafların maksimum

çözünürlüğü 1600 x 1200 pikseldir (1,92 mega piksel).

Cihaz, maksimum 720×576 piksel çözünürlükte saniyede 50 kare video kaydedebilir.

Cihaz, video kaydı esnasında optik yakınlaştırma yapabilmektedir.

Cihaza (piyasaya sürüldüğü haliyle) otomatik bilgi işlem makinesinden USB ara yüzü yoluyla dosya aktarılamamaktadır.

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölüm’ün 3 no.lu notu ile 85.25, 8525.80 ve 8525.80.91 KN kodlarının lafzına  istinaden

belirlenmiştir.

Gerek tasarımı ve şekli, gerekse CCD’sinin düşük çözünürlüklü olması, standart DVD video disk kalite

standardında (saniyede 50 kare 720×546 piksel) video kaydetmesi, fotoğrafları düşük kalitede (maksimum 1,92 mega piksel çözünürlükte)        kaydetmesi

sebebiyle, XVI. Bölüm’ün 3 no.lu notu uyarınca cihazın esas fonksiyonu video görüntüleri çekme ve kaydetmedir.

Kameranın 800 x 600 pikselden daha düşük çözünürlükte video kaydetmesi, cihazın esas fonksiyonunu değiştirmez. Bu sebeple cihaz, 8525.80.30 alt pozisyonunda dijital fotoğraf makinesi olarak smıflandırılmamaktadır.

Cihaz piyasaya sürüldüğü haliyle yalnızca televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilmektedir. Cihazın özel eğitimi veya teknik bilgisi olmayan herhangi bir kullanıcı tarafından basit bir modifikasyon işlemiyle dosya aktarılabilir hale getirilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

Bu nedenle söz konusu eşya 8525.80.91 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

Dahili hafızasına veya hafıza kartı 8525.80.99 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1
üzerine görüntü çekip video ve 6, XVI. Bölüm’ün 3 no.lu notu ile
kaydeden, geleneksel video kamera 85.25, 8525.80 ve 8525.80.99 KN
tasarımlı dijital cihaz. kodlarının lafzına istinaden
belirlenmiştir.
Cihaz, 0,8 mega piksel yüklenme
iliştirilmiş araç (CCD-algılayıcı Gerek tasarımı ve şekli, gerekse
veya CCD-çip) ve görüntüleri CCD’sinin düşük çözünürlüklü olması,
kaydetmek veya kaydedilmiş standart DVD video disk kalite
görüntüleri izlemek için kullanılan, standardında (saniyede 50 kare 720×546
yaklaşık 7 cm (2,7 inç) ölçüsünde piksel) video kaydetmesi, fotoğrafları
sıvı kristal gösterge (LCD) tipi düşük kalitede (maksimum 1,92 mega
katlanabilir vizörle donatılmıştır. piksel çözünürlükte) kaydetmesi
sebebiyle, XVI. Bölüm’ün 3 no.lu notu
Cihaz şu ara yüzlere sahiptir: uyarınca cihazın esas fonksiyonu video
– hafıza kartı için bir kart yuvası, görüntüleri çekme ve kaydetmedir.
54 -kompozit video çıkışı, Kameranın 800 x 600 pikselden daha
düşük çözünürlükte video kaydetmesi,
– ses çıkışı, cihazın esas fonksiyonunu değiştirmez.
Bu sebeple cihaz, 8525.80.30 alt
-USB. pozisyonunda dijital fotoğraf makinesi
olarak sınıflandırılmamaktadır.
Fotoğrafların maksimum
çözünürlüğü 1600×1200 pikseldir Cihaz, televizyon kameralarının aldığı
(1,92 mega piksel). ses ve görüntüler dışında farklı
kaynaklardan video dosyalarını da
Cihaz, maksimum 720 x 576 piksel kaydedebilmektedir.
çözünürlükte saniyede 50 kare
video kaydedebilir. Bu nedenle söz konusu cihaz
8525.80.99 KN kodunda
Cihaz, video kaydı esnasında optik sınıflandırılmıştır.
yakınlaştırma yapabilmektedir.
Cihaza USB ara yüzü yoluyla
otomatik bilgi işlem makinesinden
dosya aktarabilmektedir.

 

 

Yaklaşık 6 x 4 x 2 cm boyutlarında ve 74 gr ağırlığında, fotoğraf ve video çekmeye ve kaydetmeye yarayan, pille çalışan, aşağıdaki unsurlardan oluşan, taşınabilir cihaz (‘aksiyon kamerası’):

 • bir adet ultra geniş açılı kamera lensi,
 • bir adet LCD durum belirtici,
 • mikro USB ve mikro HDMI ara yüzleri,
 • mikro SD kart girişi,
 • dahili WiFi,
 • seçimlik aksesuarlar için bir adet giriş.

Cihazda yakınlaştırıcı, vizör ya da kaydedilmiş      görüntülerin

izlenebilmesi için bir ekran bulunmamaktadır.

Cihaz elle kullanılmak üzere değil, örneğin kask gibi bir yere sabitlenerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır; bisiklet sürme, sörf yapma, kayak yapma gibi açık hava aktiviteleri esnasında dinamik görüntülerin kaydedilebilmesi içindir. Video kalitesi 848 x 480 pikselden 1920 x 1080 piksele kadar ayarlanabilir.

Fotoğraflar yalnızca 5,0 mega piksel kalitesinde kaydedilebilir. Cihazda fotoğraf kalitesi (görüntü keskinliği, renk, nesne kompozisyonu gibi) ayarlanamaz.

Cihaz, video dosyalannı MPEG4 formatında çeker ve kaydedebilir. Tam dolu batarya ile en fazla üç saat süreyle, aralıksız olarak, 1920 x 1080 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebilir.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 numaralı notu ile 85.25, 8525.80 ve 8525.80.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Küçük boyutu ve ağırlığı, kask gibi bir yere monte edilerek kullanılması, en fazla 3 saat aralıksız video kaydedebilmesi gibi nesnel özelliklerine bakıldığında, cihazın temel fonksiyonu video görüntüleri çekmektir.

Cihaz dijital fotoğraf makinesi tasarımına sahip olsa da, maksimum 3 saatte aralıksız olarak en az 800 x 600 piksel kalitede saniyede 30 kare görüntü kaydedebilmektedir. Kayıt 30 dakika sonra           otomatik  olarak

sonlanmamaktadır              (Kombine

Nomanklatür İzahnamesi 8525.80.30,

 • ve 8525.80.99 açıklama notlarına bakınız). Çekilen görüntülerin her biri yaklaşık 15 dakika süren ayrı dosyalara kaydedilmesi, kameranın aralıksız video kaydedebilme özelliğini etkilemez. Bu yüzden cihaz 8525.80.30 alt pozisyonunda dijital fotoğraf makinesi olarak sınıflandırılmaz.

Cihaz farklı kaynaklardan alınan ses ve görüntüleri de kaydedebildiği için,

 • KN kodunda da sınıflandırılmaz.

Bu nedenle cihaz, ‘diğer görüntü kaydedici kameralar’ eşya tanımını içeren 8525.80.99 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

Kayıt sadece kullanıcı tarafından durdurulabilir. Çekilen görüntüler her biri yaklaşık 15 dakika süren ayrı dosyalar halinde kaydedilir.

USB ara yüzü yardımıyla otomatik bilgi işlem makinesinden cihaza dosya aktarılabilir.

56 Renkli ekran LCD monitör tipini dokunmaya duyarlı yüzey ile birleştiren (diğer bir ifadeyle “dokunmatik ekranlı monitör”) ve ekran köşegen uzunluğu yaklaşık 38 cm (15 inç) olan, aşağıdaki özellikleri haiz cihaz:

–      1024 x 768 gerçek piksel çözünürlüğü,

–  640 x 350, 720 x 400, 640 x 480, 800 x 600 ve 1024 x 768 piksel çözünürlük desteği,

– 4:3 en/boy oram,

– 0,297 mm piksel aralığı,

– 250 cd/m2 parlaklık,

–   120° yatay görüntüleme açısı ve 100° düşey görüntüleme açısı,

-17 ms yanıt süresi,

– 400:1 kontrast oranı,

– güç ve kontrol düğmeleri.

Cihaz, aşağıda sayılan arayüzlerle donatılmıştır:

– D-Sub,

–    Dokunmaya duyarlı yüzeyi bir otomatik bilgi işlem makinesine bağlamaya yarayan USB ve RS- 232.

8528.51.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 85.28 ve 8528.51.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Cihaz, 84.71 pozisyonunda yer alan X- Y koordinatlı giriş birimi ile 85.28 pozisyonundaki monitörün fonksiyonunu yerine getiren bileşik bir cihazdır.

Bilgi gösteriminin haricinde cihaz, kullanıcılara veri girişi imkanı sağlamaktadır. Cihazın tasarımı, konsepti ve nesnel özellikleri yani monitörlerin giriş aygıtından bağımsız olarak kendi fonksiyonunu yerine getirebilmesi göz önünde bulundurulduğunda, görüntü özelliği XVI. Bölümün 3 no.lu Notu uyarınca cihazın esas fonksiyonunu oluşturmaktadır.

Eşyanın en/boy oram, yakın mesafede uzun süreli izlemeye uygun piksel aralığı, parlaklığı, otomatik bilgi işlem makinelerinde yaygın olarak kullanılan ara yüzleri, yatar ve döner mekanizması ile yansımasız yüzeyi gibi nesnel özellikleri dikkate alındığında: eşya, sadece veya esas itibariyle, 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinelerinde kullanılan türden bir monitördür.

Bu nedenle söz konusu cihaz, ‘sadece veya esas itibariyle, 84.71

 

 

Yatar ve döner mekanizması olan bir standı ve yansımasız yüzeyi bulunmaktadır.

Monitör, satış terminallerinde kullanılmak üzere sunulmaktadır. Dokunmaya duyarlı yüzey kullanıcılara bu terminallere veri yükleme imkânı sağlamaktadır.

Monitör, otomatik bilgi işlem makinelerindan gönderilen sinyalleri gösterebilme özelliğini haizdir.

pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinelerinde kullanılan türde olan diğer monitörler’ olarak 8528.51.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

i

7 Yaklaşık 48 cm (19 inç) Ölçüsünde sıvı kristal gösterge (LCD) özellikli ekrana sahip olan, takriben 46 x 37 x 21 cm boyutlarında, aşağıdaki özelliklere sahip renkli monitör:

-1440×900 piksel gerçek çözünürlük,

-Desteklenen çözünürlükler: 640×480,800×600,1024×768 ve 1280×1024 piksel,

-16:10 görüntü boyutu,

–   0,285 mm piksel aralığı,

–    300 cd/m2 parlaklık,

–    500:1 kontrast oranı,

–    8 ms tepki süresi,

–   iki adet hoparlör,

–   güç ve kontrol düğmeleri.

Ekran şu ara yüzlere sahiptir:

–   bir adet DVI-D,

-iki adet VGA. ‘

Eşyanın yükseklik ayar mekanizmalı bir standı vardır. Monitör, ADP (Otomatik Bilgi İşlem) makineleriyle kullanılmak üzere satışa sunulmaktadır. j

8528.51.00 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.28 ve 8528.51.00 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Gerçek çözünürlük, desteklenen çözünürlükler, görüntü boyutu, sürekli yakın izleme için uygun piksel aralığı, parlaklık, ADP (Otomatik Bilgi İşlemci) sistemlerinde sıkça kullanılan ara yüzler ve yükseklik ayar mekanizmasının varlığı gibi özelliklerine bakıldığında, eşyanın, sadece veya esas olarak 84.71 pozisyonunda ADP sisteminde monitör olarak kullanılmak amacıyla tasarlandığı görülmektedir.

Bu nedenle söz konusu monitör, 8528.51.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

75 cm (30 inç) ekran köşegen 8528.59.31 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1
uzunluğunu haiz, 71 x 45 x 11 cm ve 6 ile 85.28, 8528.59 ve 8528.59.31
boyutlarında, aşağıdaki özelliklere KN kodlarının lafzına istinaden
sahip LCD tipinde renkli monitör: yapılmıştır.
– 1280 x 768 gerçek piksel Monitörün ekran boyutu, desteklenen
çözünürlüğü, TV standartları ve video modları, yakın
mesafede uzun süreli izlemeye uygun
-640×480, 800×600, 1024×768 olmayan piksel aralığı, yüksek parlaklık
ve 1280 x 768 piksel çözünürlük oranı, uzaktan kumandanın olması,
desteği, yükselteçli ses devreleri, PIP
fonksiyonu ile yatar ve döner
– Desteklenen TV standartları: mekanizması olmayan sabit bir standı
haiz olması gibi nesnel özellikleri
NTSC, PAL ve SECAM, dikkate alındığında, söz konusu
monitör, sadece veya esas itibariyle,
– Desteklenen video modları: 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik
bilgi işlem makinelerinde kullanılan
480i, 480p, 576i, 576p, 720p ve türde bir monitördür. Bu nedenle,
1080i, 8528.51.00 KN kodunda sınıflandırma
yapılmamıştır.
-15:9 en/boy oranı,
Monitör, otomatik bilgi işlem
– 0,5025 mm piksel aralığı, makinelerinden alınan sinyalleri bu
58 makinalarla pratik kullanıma yetecek
– 25 ms yanıt süresi, bir düzeyde gösterebildiğinden,
monitörün otomatik bilgi işlem
– 450 cd/m2 parlaklık, makinesinden gelen sinyalleri kabul
edilebilir bir işlevsellikle gösterebilecek
– 350:1 kontrast oranı, nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.
– 170° yatay ve düşey görüntüleme Bu nedenle söz konusu monitör,
açısı, ‘otomatik bilgi işlem makinesinden
gelen sinyalleri kabul edilebilir bir
– Resim içinde resim (PIP) işlevsellikle gösterebilen, LCD
kapasitesi, teknoloji ekranı olan düz panel
göstergeler’ olarak 8528.59.31 KN
– Dahili ses yükseltici, kodunda sınıflandırılmıştır.
– Güç ve kontrol düğmeleri
Cihaz, aşağıda sayılan ara yüzlerle
donatılmıştır:
– DVI-D,
– D-Sub mini,
– BNC (analog RGB),

 

 

 • Kompozit RCA veya S-Video,
 • BNC bileşeni,
 • 2 set RCA stereo ve 1 mini stereo,
 • Harici hoparlör girişleri,
 • Giriş kontrolü için RS-232.

Cihaz, yatar ve döner mekanizması olmayan sabit bir standa sahiptir ve uzaktan kumanda ile sunulur.

Monitör video tüner veya televizyon sinyallerini işleyen diğer elektronikleri içermez.

Monitör,   bilgi   gösterim

uygulamalarında kullanılmak üzere sunulmaktadır. Örneğin; kamu bilgilendirme erişim noktaları, perakende tabelaları,   fınans

borsaları, havaalanları ve ticaret sergisi ve   fuarlarda

kullanılmaktadır. Monitör bu işlevi yerine getirmek üzere hem otomatik bilgi işlem makinelerinden hem de diğer video kaynaklarından alman sinyalleri gösterebilme özelliğine sahiptir.

 

54 cm (21 inç) ekran köşegen 8528.59.31 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1
uzunluğunu haiz, 37 x 47 x 7 cm ve 6 ile 85.28, 8528.59 ve 8528.59.31
boyutlarında (standı olmadan), KN kodlarının lafzına istinaden
aşağıdaki özelliklere sahip LCD yapılmıştır.
tipinde renkli monitör:
Monitörün, kullanıcıya son derece kesin
– 1200 x 1600 piksel çözünürlüğü, olan gamma, parlaklık ve renk sıcaklık
değerleri ayarlama, diğer taraftan
– 3:4 en/boy oram, monitöre klinik tam için gerekli olan
hassasiyetle renk ve gri tonlama
– 0,270 mm piksel aralığı, derecelerini gösterme imkanı veren
DICOM standartlarına uyum sağladığı
– 31 ila 76 kHz yatay tarama göz önüne alındığında, kullanım
frekansı, amacının medikal sistemlerde tıbbi
görüntüleme yapmak, yani klinik tam
– 49 ila 61 Hz düşey tarama yapabilmeye imkan veren radyografık
frekansı, görüntüleri göstermek olduğu
anlaşılmaktadır. Monitör, sadece veya
– Ayarlanabilir, maksimum 250 esas itibariyle, 84.71 pozisyonunda yer
cd/m2 parlaklık, alan otomatik bilgi işlem makinelerinde
kullanılan türde bir monitör olarak
– Yatay ve düşey, toplam 170° değerlendirilmemektedir. Bu nedenle,
görüntüleme açısı, 8528.51.00 pozisyonunda sınıflandırma
59 yapılmamıştır.
– 550:1 kontrast oranı,
Monitör, otomatik bilgi işlem
– 30 ms yanıt süresi, makinelerinden alınan sinyalleri bu
makinalarla pratik kullanıma yetecek
– Kalibrasyon mod seçimi de dahil bir düzeyde gösterebildiğinden,
güç ve kontrol düğmeleri. monitörün otomatik bilgi işlem
makinesinden gelen sinyalleri kabul
Cihaz, aşağıda sayılan ara yüzlerle edilebilir bir işlevsellikle gösterebilecek
donatılmıştır: nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.
– DVI-I, Bu nedenle söz konusu monitör,
‘otomatik bilgi işlem makinesinden
– D-Sub mini, gelen sinyalleri kabul edilebilir bir
işlevsellikle gösterebilen, LCD
– 1 adet bilgisayara girişe uygun teknoloji ekranı olan düz panel
(yukarı akış portu) USB ve 2 adet göstergeler’ olarak 8528.59.31 KN
diğer cihazlara girişe uygun (aşağı kodunda sınıflandırılmıştır.
akış portu) USB
Cihaz, 90° dönme fonksiyonunu
haizdir, yatar ve döner mekanizması
olan bir standı ve yansımasız yüzeyi
vardır.

 

 

Ayrıca duvara monte edilebilmektedir.

Ürün, “tıpta sayısal görüntüleme ve haberleşme” (DICOM) standartlarına (Bu standartların 14. Kısım dahil) uyum sağlamaktadır. Böylece, kullanıcıya son derece kesin olan gamma, parlaklık ve renk sıcaklık değerlerini ayarlama, diğer taraftan monitöre klinik tam için gerekli olan hassasiyetle renk ve gri tonlama derecelerini gösterme imkanı vermektedir.

Monitör, medikal sistemlerde, klinik tam yapabilmeye imkan veren radyografık görüntüleri göstermek üzere kullanıma sunulmaktadır.

60 Yaklaşık 91 x 53 x 12 cm boyutlarında, bünyesinde LCD teknolojisine sahip renkli bir ekran ve otomatik bilgi işlem makinesi bulunduran cihaz (‘LCD video duvarı ekranı’). Köşegen uzunluğu yaklaşık 102 cm (40 inç) olan monitör şu özelliklere sahiptir;

–  1920 x 1080 piksel gerçek çözünürlük,

–  16:9 görüntü boyutu,

– 0,46125 mm piksel aralığı,

–  8 ms tepki süresi,

–  700 cd/mr maksimum parlaklık.,

–  3000:1 tipik kontrast oram,

-178° yatay ve dikey izleme açısı,

– resim içinde resim (PIP) gösterebilme.

Cihazın dahili otomatik bilgi işlem

8528.59.31 Sınıflandırma Genei Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 numaralı notu ile 85.28, 8528.59 ve 8528.59.31 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Cihaz, XVI. Bölümde belirtilen fonksiyonlardan ikisini (84.71 pozisyonundaki veri işleme ve 85.28 pozisyonundaki video görüntüleme) yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Anılan bölümün 3 numaralı notu çerçevesinde eşya, esas fonksiyonuna göre sınıflandırılmalıdır.

Cihazın, 5 x 5’e kadar video duvar kontigürasyon şebekesi üzerinde video duvar kontrolünü sağlayan video duvar işlemcisi olarak kullanılan otomatik bilgi işlem makinesi olmasına ve tasarımına bakıldığında, LCD video duvarının monitör unsuru olarak kullanılmak amaçlı olduğu gorulur. Bu nedenle cihazın asıl fonksiyonu, monitör olmasıdır ve cihaz 85.28 tarife pozisyonu kapsamında yer alır.

Ekran boyutu, desteklenen video biçimleri, uzun süre yakından izlemeye

 

makinesi; bir adet mikroişlemci, 1 GB hafıza ve 40 GB sabit disk sürücüsü içerir.

Cihaz ayrıca, bir adet ses dalgası yükseltici, iki adet hoparlör, güç ve kontrol düğmeleri ile bir adet uzaktan kumanda içerir.

Cihaz, VGA Girişi, DVI-D Girişi/Çıkışı, HDMI, CVBS (AV), RS232C Girişi/Çıkışı, Ses Girişi/Çıkışı ve LAN ara yüzleriyle donatılmıştır.

Cihaz, LCD video duvarı oluşturmakta kullanılan ekranlardandır. Entegre otomatik bilgi işlem makinesi, 5 x 5’e kadar video duvar konfıgürasyon şebekesi üzerinde video duvar kontrolünü sağlayan video duvar işlemcisi olarak kullanılır.

Cihaz bağımsız monitör ya da otomatik bilgi işlem makinesi şeklinde de çalışabilir.

müsait olmayan piksel aralığı, yüksek parlaklığı, uzaktan kumandanın varlığı, içinde yükselticinin olduğu ses devreleri ve resim içinde resim fonksiyonu gibi objektif özelliklerine bakıldığında, cihaz sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinelerinde kullanılan türde monitörler kapsamında değerlendirilemez. Bu sebeple 8528.51.00 alt pozisyonunda sınıflandırılmaz.

Monitör, otomatik bilgi işlem makinelerinde pratik kullanıma yetecek düzeyde sinyali otomatik gösterebildiğinden, otomatik bilgi işlem makinelerinden gelen sinyalleri belirli bir işlevsellikle gösterebildiği kabul edilir.

Bu nedenle cihaz, ‘otomatik bilgi işlem makinelerinden gelen sinyalleri belirli bir işlevsellikle gösterebilen, sıvı kristal ekran (LCD) teknolojisine sahip düz panel göstergeler’ eşya tanımında 8528.59.31 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

61 Aşağıda sayılanları içeren, LCD tipinde, tunersiz, ekran köşegen uzunluğu 81 cm (32 inç) ve boyutları 75 x 44 x 5 cm (standı olmadan) olan tamamlanmamış renkli televizyon:

–     1920 x 1080 gerçek piksel çözünürlüğü,

-16:9 en/boy oranı,

– 0,369 mm piksel aralığı,

-10 W gücünde 2 adet hoparlör,

–  Kanal seçim düğmeleri dahil güç ve kontrol düğmeleri,

–   Tüneri yerleştirmek için radyo frekansı devreleri (RF blok), ara

8528.72.40 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6 ile 85.28, 8528.72 ve 8528.72.40 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

‘Tuner’in yerleştirileceği yuva, MPEG şifre çözücüsünün ve kanal seçimi (ayarlama) ve anımsamayı kontrol eden elektroniklerin olması nedeniyle cihaz, tamamlanmış televizyon alıcı cihazının esas karakterini haizdir. Sonuç olarak bu cihaz, 8528.51 ve 8528.59 pozisyonunda monitör olarak sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenle söz konusu cihaz, ‘LCD teknoloji ekranı olan televizyon alıcı cihazı’ olarak 8528.72.40 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

frekans devreleri (IF blok) ve demodülasyon devrelerini (DEM blok) içeren modül formunda bir yuva.

Tüner modülünü yerleştirdikten sonra cihaz, dijital televizyon sinyallerini alabilmektedir.

Cihaz aşağıda sayılan video arayüzleriyle donatılmıştır:

– 2 HDMI,

– Komposit IN,

– IN bileşeni.

Cihaz ayrıca dijital video sinyallerini açmak için MPEG şifre çözücüsüyle (dekoder) ve kanal seçimi (ayarlama) ve anımsamayı kontrol eden elektroniklerle donatılmıştır.

Söz konusu cihazın yatar ve döner mekanizmaya sahip olmayan sabit bir standı vardır ve cihaz uzaktan kumanda ile sunulmaktadır.

62 Motorlu taşıtlara monte etmek amacıyla set halinde satışa sunulan ve şu unsurlardan meydana gelen eşya (‘kablosuz geri görüş kamerası’):

–  CMOS sensöre ve 2,4 mm lense sahip gündüz ve gece televizyon kamerası,

–    kablosuz antenli video sinyal verici,

– video sinyallerini alan, 17,8 cm (7 inç) ölçüsünde ve 480 x 240 piksel çözünürlükte renkli LCD ekranlı 2,4 GHz kablosuz alıcı.

Fonksiyon düğmeleriyle ve harici ses veya video cihazına bağlanmak için AV ara yüzüyle donatılmıştır.

8528.72.40 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 85.28, 8528.72 ve 8528.72.40 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Farklı unsurlar belirli bir ihtiyacı karşılamak ya da özel bir faaliyeti yerine getirmek amacıyla birleştirildiğinden, ürünler, 3(b) kuralı anlamında perakende satılacak hâle getirilmiş set hâlinde eşya olarak değerlendirilmiştir.

Set, bir adet televizyon yayınlarına mahsus verici cihazdan (8525.50 alt pozisyonu), bir adet televizyon kamerasından (8525.80 alt pozisyonu) ve bir adet televizyon alıcı cihazından (8528.72) meydana gelir. Bileşenlerin

 

Televizyon kamerası ses kaydetmemektedir.

Ürün; araba, otobüs, römork gibi taşıtlarda kullanılmak ve sürücünün geriyi görmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır,

tümü setin fonksiyonunu yerine getirmesinde eşit derecede önemli olduğundan hiçbiri eşyaya mümeyyiz vasfım vermez.

Bu sebeple set, 8528,72.40 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

63 Yaklaşık 40 x 40 x 7 cm boyutlarında alüminyum kutu içinde yer alan, aşağıdaki unsurları içeren eşya (‘LED karo’):

–   72 x, 72 piksel yoğunluğunda ve 2000 cd/’m2 parlaklıkta baskılı devre kartına (PCB) monte edilmiş ışık veren diyotlar (LED),

– güç temini için bağlantı elemanları (giriş ve çıkış),

–  veri girişi için bağlantı elemanları (giriş ve çıkış),

–  birkaç karoyu birbirine tutturmak için braketler ve girintiler.

Eşya modüler LED video duvarlarında kullanılmak üzere sunulur. Eşyada video işlemcisi bulunmamaktadır.

LED karo, diğer karolara bağlanmış olsun olmasın, direk olarak bir video kaynağından gelen video görüntülerini gösteremez. Sadece sinyalleri işleyen ve LED video duvarındaki karoların toplam sayısına bölen özel bir video işlemcisinden (* dij itall eştirici ’) gelen sinyalleri gösterebilir.

Karo video işlemcisine bağlandığında çok sayıda (281 trilyon) renkte görüntüyü gösterebilme kapasitesine sahiptir.

8529.90.92 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) notu ile 85.29, 8529.90 ve 8529.90,92 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Montaj braketleri, bağlantı elemanları ve çok büyük miktarda renkte görüntü verebilmesi gibi objektif özelliklerine bakıldığında, LED karo, diğer karolara ve 8528.59 ait pozisyonunda yer alan LED video duvarlarındaki özel dış video işlemcilere bağlanmak üzere tasarlanmıştır.

Orijinal video sinyali, video işlemci tarafından işlenir ve LED video duvarına aktarılır. Video işlemci sinyalin tamamım, toplam karo sayısına böler. Karolardan biri kaybolduğunda ya da bozulduğunda, video sinyali, video duvarında bütün olarak gösterilemez. Bu yüzden her bir karo LED video duvarının bir bütün olarak çalışması için gereklidir.

Eşya, diğer karolara bağlanmış olsun olmasın, sadece video işlemciye bağlandığında çalışabilen LED karo olduğundan, XVI. Bölümün 2(a) notu uygulanmaz. Bu nedenle eşya, 85.28 pozisyonunda ‘monitör* olarak veya. 85.31 pozisyonunda ‘görüntülü işaret cihazları’ olarak sınıflandırılmaz.

Sonuç olarak eşya, ‘85.28 pozisyonundaki cihazlara ait diğer parçalar’ olarak 8529.90.92 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

(*)

(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.

64 Egzoz gazı ısı sensörü isimli, aşağıdakilerden oluşan ürün:

-Güç kapasitesi 20 W’ı geçmeyen kendi gövdesinde bulunan bir termistör,

-Bir sabitleyici cıvata,

-Aracın egzoz sisteminin içine montajı kolaylaştıran bir şaft,

-Ürünü aracın motor yönetim sistemine bağlayan fişe takılan, ısıya dayanıklı bir elektrik kablosu.

Ürün, ısıya göre termistör rezistansım değiştirir. Bağlantı yapıldığında rezistanstaki bu

8533.21.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.33 ve 8533.21.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün ısı ölçümü yapmadığından veya ısı göstergesi olmadığından 90.25 pozisyonunda termometre veya akşamı olarak smıflandırılmamıştır.

Ürün doğrusal olmayan (ısıyla değişen, isteğe göre ayarlanamayan rezistans) bir rezistanstır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.33 tarife pozisyonu (A), (5) ve (B) paragraflarına bakınız).

Bu itibarla ürün ‘güç kapasitesi 20 W’ı geçmeyen diğer sabit rezistanslar’ olarak 8533.21.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

değişiklik elektrik akımında değişime neden olur ve bu da motor yönetim sistemine iletilir.

Ürün, elektrik akımı çıktısını ısı ölçümüne veya ısı göstergesine dönüştürmez.

65 Pasif kızılötesi ve ultraviyole sensörler, optik filtre, değerlendirme birimi, 3 adet çıkış rölesi (yangın alarmı, arıza rölesi ve yardımcı röle) ve 3 renkli durum LED’i (normal çalışma, yangın ve arıza durumu) içeren; 12 cm çapında silindirik gövde içerisinde bulunan ve 25 cm uzunluğunda olan cihaz (“alev detektörü”).

Cihazın çalışma aralığı 18 ila 30 V DC’dir.

Cihaz, yangın alarm sisteminin bir bileşenidir. Sensörler, eş zamanlı olarak yangın tarafından yayılan kızılötesi ve ultraviyole ışımayı tespit eder. Eğer yayılan ışıma belli bir eşiğin üzerinde ise cihaz yangın alarmı rölesi aracılığıyla yangın alarm cihazına elektrik sinyali gönderir.

Yangın alarm cihazı, bu cihaz ile birlikte sunulmamaktadır.

8536.50.19 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.36, 8536.50 ve 8536.50.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Cihaz müstakil bir alarm kapasitesine sahip olmadığından, 85.31 pozisyonunda “elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları” olarak sımflandırılmamıştır [Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.31 pozisyonuna ait açıklama notlarında (H) grubuna bakınız].

Cihaz yalnızca 85.36 pozisyonunda yer alan aynı tipteki cihazla (3 röle) mücehhez olduğundan, 85.37 pozisyonunda “85.35 veya 85.36 pozisyonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış cihaz” olarak sımflandırılmamıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.37 pozisyonuna ait açıklama notlarında hariç tutulanlar arasında (b) maddesi).

Söz konusu cihaz tam bir miktar belirtmeden yalnızca, yangından yayılan ve belli bir eşiğin üzerinde olan ışıma seviyesini tespit etmektedir. Işımadaki değişimleri tespit etmek ısı miktarını ölçmek veya kontrol etmek ile aynı şeyi ifade etmemektedir. Bu nedenle, 90.27 pozisyonunda “ölçme ve muayeneye mahsus alet ve cihazlar” olarak sınıflandırma yapılmamıştır.

Cihaz bir otomatik anahtarın fonksiyonunu haiz olduğundan, ‘anma gerilimi 60 Voltu geçmeyen diğer anahtarlar’ olarak 8536.50.19 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

Bir pakette iki adet uzaktan kumandalı anahtar ve bir adet uzaktan kumanda içeren ürün (‘telsiz soket set’).

Her bir uzaktan kumandalı anahtar; bir adet fış, bir adet soket, bir adet öğrenme butonu, bir adet anahtar ve bir adet radyo alıcısından oluşan tek bir kutudur ve 230 V voltajla ve maksimum 10 A akımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Öğrenme butonu, anahtar ile uzaktan kumanda arasında bağlantı kurmak veya anahtarlamayı elle yapmak için kullanılır.

Uzaktan kumanda, yaklaşık 30 m uzaklıktan 433,05 – 434,79 MHz transmisyon sıklığı aralığında çalışır ve her bir anahtarı ayrı ayrı ya da ikisini beraber çalıştırabilir.

Ürün, uzaktan kumanda aracılığı ile, soketlere bağlanan ekipmanları açıp kapatmaya yarar.

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.36, 8536.50 ve 8536.50.80 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Uzaktan kumanda anahtarların her birini ayrı ayrı kontrol eder. Sonuç olarak ürün, XVI. Bölüm’ün 4 no.lu notu anlamında bir fonksiyonu aynı anda yapmak üzere farklı elemanlardan meydana gelmiş bir bütün olarak düşünülemez.

Esas karakterine bakıldığında, ürünün fonksiyonunun, uzaktan kumanda aracılığıyla, soketlere bağlanan

ekipmam açıp kapatmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple eşya, 85.26 pozisyonunda, uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazı olarak sımflandırılmamıştır.

Ürün, uzaktan kumanda edilen anahtar niteliğinde olduğundan; fış ve soket, çalışması için gerekli doğal unsurlardır. Bu nedenle eşya, ‘fış ve soket’ olarak

 • alt pozisyonunda

sınıflandırılmamıştır.

Sonuç olarak ürün, ‘anma gerilimi 60 Voltu geçen diğer anahtarlar ve soketler’ olarak 8536.50.80 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

67 Yaklaşık 18 x 12 x 3 cm boyutlarında, dört adet yüksek çözünürlüklü multimedya ara yüzü (HDMI) girişi ve bir adet HDMI çıkışı olan dijital elektronik cihaz (‘pasif HDMI anahtarı’).

Cihaz, herbir giriş için ayrı ayrı olmak üzere birbirine bağlı dört adet düğme ile donatılmış; ‘çok istasyonlu düğme anahtar’ olarak adlandırılan eşyadır.

Herhangi bir girişin seçilmesi anında diğer girişler otomatik olarak kapanır.

Cihaz; düğmelerinden birine basılarak, bir HDMI girişinin HDMI çıkışına bağlanmasını sağlamak için kullanılır.

Eşya, örneğin televizyon seti gibi bir cihaza bağlanan çeşitli kaynaklardan (örneğin; DVD oynatıcı, set üstü kutu/set-top box) alman HDMI sinyallerini seçmeye yarar.

8536.50.80 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.36, 8536.50 ve 8536.50.80 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Cihaz aynı anda yalnızca bir girişi çıkışa bağlayan bir anahtar ile donatılmıştır; elektrik dağıtmaya yarayan bir panel değildir. Bunun sonucu olarak 85.37 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz.

Cihaz sadece, 85. Fasıl anlamında yalmzca anahtarlama yaptığından 8536.50.80 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

68 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen ve dokunmatik ekranlı LCD içeren elektriği kontrol etmeye mahsus cihaz. 30 x 23 x 6 cm boyutlarında tek bir gövde içerisinde yer alan göstergenin ekran köşegen uzunluğu 30,5 cm (12 inç)’dir ve 800 x 600 piksel çözünürlüğü bulunmaktadır.

Cihaz işletim sistemiyle sunulan bir otomatik bilgi işlem makinesi içermektedir.

Cihaz aşağıda sayılan ara yüzlerle donatılmıştır:

– Kompakt flaş bellek yuvası,

8537.10.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.37, 8537.10 ve 8537.10.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Farklı tipteki otomasyon cihazları için dahili sürücüsü ve giriş/çıkış birimlerini kontrol etme için genişleme veri yolu gibi özelliklerinin varlığı nedeniyle söz konusu cihaz, endüstriyel süreçlerde makinelerin elektrik kontrolünü sağlamak amaçlı kullanılmaktadır. Bu nedenle, 84.71 pozisyonunda otomatik bilgi işlem makinesi olarak sınıflandırılmamıştır.

Otomatik bilgi işlem makinesi ihtiva etmesi sebebiyle söz konusu cihaz, ‘gerilimi 1000 voltu geçmeyen otomatik bilgi işlem makinesi ile donatılmış

 

 

2 adet USB konektörü,

 • adet RJ-45 konektörü, RS-232 konektörü, RS-485 konektörü,

sayısal kumanda panosu’ olarak

 • KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

 

 • Bellek genişletme yuvası,
 • Kontrole mahsus genişletme kartları için genişleme veri yolu, örneğin; özel giriş/çıkış (I/O) birimleri.

Cihaz ayrıca farklı     tipteki

otomasyon cihazıyla bağlantıyı sağlamak üzere birtakım dahili sürücüyle donatılmıştır. Söz konusu cihaz, kelime işlemci ve elektronik çizelge uygulamaları gibi masaüstü yazılım programlarını gösterme ve yürütebilme özelliğini haizdir.

Cihaz, programlanabilir otomasyon kumanda birimleri veya programlanabilir mantık birimlerini kullanarak endüstriyel süreçlerdeki uygulamalarda, makinelerin elektrik kontrolünü sağlamak üzere sunulmaktadır.

 

69 Yaklaşık 24x13x5 cm boyutlarında bir mahfaza içinde; (1000 V geçmeyen devreler için) entegre devreler (örneğin yarı iletken teknolojili kontrolör), pasif elemanlar (örneğin rezistans, kapasitör, endüktör) aktif elemanlar (örneğin diyot ve transistörler) ve ısı emen parça (heat sink) içeren, baskılı devre montajı şeklinde kontrol ünitesi.

Eşya, gerekli yazılımın yüklenmesi sonrasında kontrol edilmesi istenilen fonksiyonlar için bir çamaşır makinesine takılır (örneğin, motorun ve su ısıtma sisteminin başlatılıp bitirilmesi, su valflerinin açıp kapatılması için).

8537.10.91 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölüm 2(a) notu ile 85.37, 8537.10 ve 8537.10.91 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ünite 85. Faslın kapsamında olduğundan çamaşır makinesinin akşamı olarak 84.50 pozisyonunda sımflandırılmamıştır. Ünite baskılı devre montajı içerdiğinden 85. Faslın 8(b) notu kapsamındaki kriterleri karşılamamaktadır; bu nedenle 85.42 pozisyonunda da sınıflandırılmaz.

Ünite çamaşır makinesinin fonksiyonlarım kontrol etmekte kullanılan programlanabilir bir cihaz olduğundan 8537.10.91 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

70 Yaklaşık 16x13x3 cm boyutlarında bir motorlu aracın elektronik kontrol sisteminin bileşeni olarak dizayn edilmiş, ‘Gövde Kontrol Modülü’ olarak adlandırılan, gerilimi 1000 V geçmeyen devreler için elektronik kontrol ünitesi. Ürün aşağıdakilerden oluşmaktadır:

-Aktif ve pasif elemanlar içeren (örneğin transistor, diyot, işlemci, rezistans, kapasitör, endüktör) programlanabilir hafızalı kontrolör,

-Dahili alıcı ve anten.

Ünite manuel olarak işletilen düğme ve sensörlerden (örneğin yağmur ve foto sensörler) sinyalleri alır, işler ve buna göre araçtaki farklı cihazları kontrol eder (Örneğin cam siliciler, cam ısıtıcılar, iç aydınlatma, ön arka sis farları, gün boyu yanan lambalar).

8537.10.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6, XVII. Bölüm-2(f) notu ile 85.37, 8537.10 ve 8537.10.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün görüntü veya sesli uyarı cihazı olmadığından; sadece bu cihazları aktive ettiğinden 85.12 pozisyonunda sımflandırılmamıştır.

Ürün elektriksel olan veya olmayan miktarların kontrolüne mahsus olmadığından 90.32 pozisyonunda sımflandırılmamıştır (90.Fasıl, 7 no.lu not).

Ünite 8537.10.91 ve 8537.10.99 pozisyonlarında belirtilen iki veya daha fazla ilişkili veya alternatif işlev görmek üzere dizayn edilmiştir. Eşya, makinelerin elektriksel kontrolü için (örneğin cam siliciler ve cam ısıtıcılar) programlanabilir hafızalı kontrolör işlevi görür (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.37 tarife pozisyonu açıklama notları 3 üncü maddesine, Kombine Nomanklatür İzahnamesi

 

 

Ayrıca emniyet kemeri ikazı veya aşırı hız ikazı gibi cihazların aktive edilmesini sağlar.

Ünite kapıların açılıp kapanması için uzaktan kumanda cihazının sinyallerini de alır.

8537.10.91 KN kodu açıklama notlarına bakınız).

Eşya ayrıca, ikaz cihazlarının aktivasyonu için elektriksel kontrolü sağlar (örneğin emniyet kemeri ikazı veya aşırı hız ikazı).

İki işlev de eşit derecede önemli olduğundan esas işlev belirlenememektedir.

Bu itibarla söz konusu eşya 8537.10.99 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

71 Yaklaşık 8x6x3 cm boyutlarında, bir motorlu aracın elektronik kontrol sisteminin bileşeni olarak dizayn edilmiş, ‘Otomatik Transmisyon Modülü’ olarak adlandırılan, gerilimi 1000 V geçmeyen devreler için elektronik kontrol ünitesi.

Eşya aktif ve pasif elemanlar içeren (örneğin transistor, diyot, işlemci, rezistans, kapasitör, endüktör) bir kontrolör ihtiva eder. Kontrolör programlanabilir değildir.

Ünite, sensörlerden gelen vites kolunun pozisyonuna ilişkin sinyalleri alır, işler ve buna göre motorlu aracın uygun vitese geçmesi için gerekli işlemi yapar.

8537.10.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVII. Bölüm 2(f) notu ile 85.37, 8537.10 ve 8537.10.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ünite, sadece motorlu aracın uygun vitese geçmesi için gerekli elektriksel kontrolü yaptığından ve programlanabilir olmadığından 8537.10.91 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Ürün, elektriksel olan veya olmayan miktarların kontrolüne mahsus olmadığından 90.32 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır. (90.Fasıl, 7 no.lu not).

Bu itibarla söz konusu eşya 8537.10.99 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

72 Yaklaşık 15x12x4 cm boyutlarında, bir motorlu aracın elektronik kontrol sisteminin bileşeni olarak dizayn edilmiş, Akıllı Anahtar’ olarak adlandırılan, gerilimi 1000 V geçmeyen devreler için elektronik kontrol ünitesi. Ürün aşağıdakilerden oluşmaktadır:

-Aktif ve pasif elemanlar içeren (örneğin transistor, diyot, işlemci, rezistans, kapasitör, endüktör)

8537.10.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6, XVII. Bölüm 2(i) notu ile 85.37, 8537.10 ve 8537.10.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün görüntü veya sesli uyarı cihazı olmadığından sadece bu cihazları aktive ettiğinden 85.12 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Ürün elektriksel olan veya olmayan miktarların kontrolüne mahsus olmadığından 90.32 pozisyonunda

 

 

 • programlanabilir hafıza kontrolörü,

| -Anahtar ile ünite arasında transponder iletişim (anahtarın konumlandırılması) için dahili alıcı,

Ünite, anahtarın aracın yakınında olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olur ve araca monte edilmiş haldeki antene bağlanır.

Ünite, manuel olarak işletilen düğmeler ve antenden sinyalleri alır, işler ve buna göre araçtaki Mlı cihazları kontrol eder (Örneğin kapıların açılıp | kapanması, motorun çalıştırılması), i

Ayrıca anahtarın araçta bırakılması halinde sesli uyan dahil, anahtarsız erişim ikazı gibi işlemlerin aktive edilmesini sağlar, sınıflandırılmamıştır. (90,Fasıl, 7 no.lu not).

Ünite 8537.10.91 ve 8537.10,99 pozisyonlarında belirtilen iki veya daha fazla ilişkili veya alternatif işlevi görmek üzere dizayn edilmiştir, Eşya, makinelerin elektriksel kontrolü için [ (örneğin kapıların açılıp kapanması, | motorun      çalıştırılması)                                            ]

programlanabilir hafızalı kontrolör işevi görür (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.37 tarife pozisyonu açıklama notlan 3 üncü maddesine, Kombine Nomanklatür İzahnamesi 8537.10,91 KN kodu açıklama notlarına bakınız).

Aynca ikaz cihazlannm aktivasyonu için elektriksel kontrolü sağlar (örneğin Aynca anahtann araçta bırakılması halinde sesli uyan dahil anahtarsız enşim ikazı gibi işlemlerin aktive edilmesi), İki işlev de eşit derecede önemli olduğundan esas işlev belirlenememektedir.

Bu itibarla, söz konusu eşya 8537,10,99 pozisyonunda sınıflandırmıştır.

 

Yaklaşık 16x4x2,5 cm 8537.10.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1
boyutlarında, 1000 V geçmeyen ve 6, XVI. Bölüm 3. notu ile 85.37,
devreler için tasarlanmış; ön ve 8537.10 ve 8537.10.99 KN kodlarının
arkasında çeşitli düğmeler ile lafzına istinaden yapılmıştır.
mikrofon, hoparlör, gösterge,
manyetik kart okuyucu ve bağlantı Cihaz, doğrudan bir iletişim ağına
soketi ihtiva eden, ‘hava taşıtı yolcu bağlanamadığından 85.17
el ünitesi’ olarak adlandırılan ve elle pozisyonunda değerlendirilmemiştir.
kullanılan kontrol ünitesi.
Cihaz, XVI. Bölümün farklı
Cihaz hava taşıtının yolcu pozisyonlarında sınıflandırılan
koltuğuna takılacak şekilde dizayn makinalardan oluşan kompozit bir
edilmiştir ve aşağıdaki işlevlere eşyadır. XVI. Bölüm 3. Notu
sahiptir: kapsamında ve eşyanın özellikleri
n*ı dikkate alındığında elektriğin
73 -Ses/görüntü ekipmanları, oyun kontrolünü yapan parça eşyaya esas
konsolları veya taşıt içinde sunulan niteliğini vermekte çünkü harici
hizmetler vb. farklı harici cihazları cihazların seçimi ve kontrolünü
açma/kapama anahtarı gibi kontrol yapmaktadır. Bu nedenle eşya, 84.71
eder, pozisyonunda ‘kart okuyucu’ veya 85.18
pozisyonunda ‘mikrofon ve hoparlör’
-Ses frekans sinyallerini ses olarak sımflandırılmamıştır.
dalgalarına (veya tersi)
çevirebildiğinden kamuya açık taşıt Bu itibarla söz konusu eşya 8537.10.99
içi iletişim ağı vasıtasıyla telefon pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
görüşmeleri yaptırır,
-Manyetik kartlardaki bilgiyi okur.
Cihaz doğrudan bir iletişim ağma
bağlanamaz.

 

 

Ses çalmaya ve sesi’ 8543.70,90 düzenlemeye/karıştırmaya yarayan, yaklaşık 40 x 32 x jû cm; boyutlarında cihaz {‘DJ multiplayer’).

Cihazda bir CD okuyucu ve çeşitli ara yüzler (USB, ses çıkışları, SD kart okuyucu) bulunmaktadır.

Cihazda ayrıca kontrol düğmesi, basmalı düğme, kaydırma butonu ve 6.1 inç LCD ekran mevcuttur. |

Cihaz sesi düzenleme ve karıştırma özelliğine sahip olduğundan;

 • otomatik dakika başı vuruş sayısı

(BPM) sayacı; ’  *

 • ses geçişi ayar düğmesi (fader start) ve geri işaret butonu (back

1 ^ cue);

 • bir adet track hot cue:
 • bir adet devre ucu (loop);
 • 4 adet vuruş devre ucu (beat loop);
 • cue point ayan, içerir.

Cihaz, profesyonel disk jokeylerin ses çalarken, düzenlerken ve karıştırırken kullanmaları amacıyla tasarlanmıştır.

Çalman, düzenlenen ve karıştırılan ses dosyalan çeşitli kaynaklardan (CD okuyucu, otomatik veri işleme (ADP) makinesi, USB hafıza veya SD kart) gelebilir.

Cihaz tek başına veya bir otomatik bilgi işlem makinesiyle birlikte çalışabilir.

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI Bölüm’ün 3 no.lu notu ile 85.43, 8543.70 ve 8543.70,90 KN kodlannın lafzına istinaden belirlenmiştir.

Cihaz iki alternatif fonksiyonu (ses çalma fonksiyonu ve ses düzenleme /karıştırma fonksiyonu) yerine getirmek üzere tasarlanmış olduğundan, XVI. Bölüm’ün 3 no.lu notu uyannca mümeyyiz fonksiyonuna göre sınıflandırılmıştır.

Sesi düzenleme ve kanştırma için gereken teknik özelliklerin sayısına, çeşitli kaynaklardan gelen sesleri kanştırabilme imkânına, cihazın tasarımına ve konseptine bakıldığında, sesi düzenleme/kanştımıa fonksiyonu makinenin temel fonksiyonudur. Bu yüzden cihaz, 85,19 pozisyonunda smıflandınlmamıştır.

Cihaz bu sebeplerle, ’85. Faslın başka pozisyonlannda yer almayan veya belirtilmeyen kendine has bir fonksiyonu olan elektrikli cihaz’ olarak 8543.70.90 KN kodunda sınıflandırmıştır.

 

75 Yaklaşık 12 x 6 x 2 cm boyutlarında bir adet yüksek çözünürlüklü multimedya ara yüzü (HDMI) girişi ve sekiz adet HDMI çıkışı olan dijital elektronik cihaz [aktif HDMI bölücü (splitter)].

Cihaz, yüksek bant aralığı dijital içerik koruması protokolü (HDCP) içerir ve 5 V DC’yi destekler.

Cihaz, kalite kaybı olmadan, bir HDMI girişinden alınan sinyali sekiz HDMI çıkışına, orijinal giriş sinyalleriyle aynı teknik özellikte olacak şekilde eş zamanlı bölmek için kullanılır.

Cihaz, bir kaynaktan (örneğin; set üstü kutu/set-top box) alınan bir HDMI sinyalini eş zamanlı olarak çeşitli cihazlara (örneğin; televizyon seti) aktarmaya imkân verir.

8543.70.90 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.43, 8543.70 ve 8543.70.90 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

HDMI bölücü/splitter cihaz, elektrik devrelerine/devrelerinden bağlantı yapan bir cihaz veya bir elektrik dağıtım paneli değildir. Cihaz, bir giriş sinyalini sekiz çıkış sinyaline bölen ve eş zamanlı olarak HDCP protokolünü sağlayan bir eşyadır. Bunun sonucu olarak da, 85.36 veya 85.37 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmaz.

Cihaz, 85. Faslın başka pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen kendine has bir fonksiyona sahip olduğundan, 8543.70.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

76 Dört adet, yüksek çözünürlüklü multimedya ara yüzü (HDMI) girişi, bir adet HDMI çıkışı ve giriş seçmeye yarayan bir adet buton ile donatılmış dijital elektronik cihaz (‘aktif HDMI anahtarı’).

Cihaz, zayıf sinyalleri düzeltmek için bir amplifikatörden ve seçilen girişi gösteren 4 adet LED’den oluşur ve 5 V DC ile çalışır; 2,5 Gbps’ye kadar veri transferiyle full 1080p video sinyallerini ve yüksek bant aralığı dijital içerik koruması (HDCP) protokolünü destekler.

Cihaz, HDMI çıkışına bağlanacak olan HDMI girişini seçmek için kullanılır ve örneğin televizyon seti gibi bir cihaza bağlanan çeşitli kaynaklardan (örneğin; DVD oynatıcı, set üstü kutu/set-top box) alman HDMI sinyallerini seçmeye yarar.

8543.70.90 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.43, 8543.70 ve 8543.70.90 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Söz konusu HDMI anahtarı, elektrik devrelerini anahtarlayan veya elektrik dağıtımı yapan bir cihaz değildir. Eşya, HDMI girişlerinden birini HDMI çıkışma bağlanmak üzere seçmeyi sağlar ve aynı anda sinyal yükseltme ve HDCP protokülünü çalıştırma işlevlerini yapar. Bu nedenle, 85.36 veya 85.37 tarife pozisyonunda smıflandırılmamıştır.

Cihaz, 85. Faslın başka pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen kendine has bir fonksiyona sahip olduğundan, 8543.70.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

Sert kalıplanmış plastikten 3 veya 4 kol içeren eşya. Ürünün serbestçe hareket eden parçaları (örneğin tekerlek, bilye vb.), yumuşak yumruları veya esnek eklentileri yoktur.

Ürün elle kullanılır; vücuda masaj yapmak için bir veya daha fazla kol ovuşturma yapılarak ilgili bölgeye uygulanır. Masaj etkisi masajı yapan kişinin uyguladığı baskı ile yaratılır.

(*)

 

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 90.19, 9019.10, 9019.10.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürünün özel şekli itibarıyla elle kullanılan masaj aleti olarak işlev göreceği anlaşılmaktadır.

Ürün sürtünme yoluyla işlemektedir. Serbestçe hareket eden parçaların bulunmaması ürünü masaj aleti olmaktan çıkarmamaktadır. (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 90.19 pozisyonu (II) no.lu açıklama notları, ikinci paragraftaki kauçuktan benzer masaj toplarının tanımına bakınız)

Bu itibarla eşya 9019.10.90 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

Aşağıda sayılanları içeren ve kalp atışını ölçmeye mahsus teçhizat:

 • Göğüs kemeri içerisine yerleştirilmiş kalp atım sensörü ve kablosuz verici,
 • Kontrol düğmeleri ve optoelektronik göstergesi olan, kablosuz alıcı ve bir saat içeren ve bileğe takılabilen kalp ritmi izleme cihazı,
 • Kalp ritmi izleme cihazını bisikletin gidonuna monte etmeye yarayan mesnet.

Kalp atışları sensör tarafından yakalanır ve buna karşılık gelen veri kablosuz olarak kalp ritmini hesaplayan     [gerçek    (fiili),

maksimum ve ortalama] ve sonuçları gösteren izleme cihazına iletilir.

Söz konusu teçhizat ayrıca, bir saat ve kronometre olarak çalışmaktadır.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, 90. Faslın 3 no.lu Notu ile

 • 80 ve 9031.80.38 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Sensör,   kalp atışlarını yakalayıp bu

sinyalleri işlenmek ve gösterilmek üzere izleme cihazına gönderdiğinden, kalp atım sensörü ve kalp ritmi izleme cihazı ikisi birlikte, XVI. Bölümün 4 no.lu Notuyla bağlantılı olarak 90. Faslın 3 no.lu            Notu        kapsamında,            açıkça

belirlenmiş bir fonksiyonu yerine getirmektedir.

Söz konusu teçhizat, 90. Fasıl (ölçü ve kontrol      aleti)        ile 91.      Faslın      (saat)

unsurlarından meydana gelen bileşik bir eşyadır. Bu nedenle, 3(b) no.lu GYK uyarınca, eşyaya esas karakterini veren maddeye göre sınıflandırılacaktır.

Kalp      atışını    ölçme     ve     izleme

fonksiyonlu unsurların baskınlığı göz önüne alındığında, söz konusu cihazın esas karakterini ölçü unsurları vermektedir. Eşyanın saat özelliği, ölçü cihazı olarak fonksiyonunun yanında tali bir fonksiyondur, çünkü zamana dayalı (dakikadaki kalp atışı) ölçüm işlemini gerçekleştiren bir cihaz ölçüleri işlediği sırada zaman kıyaslaması yapabilmek için saate itimat etmektedir. Bu nedenle bu cihaz, saat olarak 91.02 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Bu cihaz 90.18 pozisyonunda tıpta kullanılan alet ve cihaz olarak sımflandınlmamıştır, çünkü genel olarak tıbbi mesleki uygulamalarda kullanılan bir cihaz değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90.18 pozisyonuna ait açıklama notlarının ilk paragrafına bakınız).

Zaman faktörüne nispetle ölçüm yapmak (kalp ritmini veya dakikadaki kalp atışını belirlemek) birimlerin toplam sayısını saymak olarak nitelendirilmez [Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90.29 pozisyonu açıklama

 

notları (A) maddesine bakınız]. Bu nedenle bu cihaz, “devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler ve benzerleri” olarak 9029.10.00 KN kodunda sımflandırılmamıştır.

Kalp ritmini (dakikadaki kalp atışı) belirlemek devir hızım veya doğru istikametli bir hızı belirlemek değildir [Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90.29 pozisyonu açıklama notlarının (B) maddesine bakınız]. Bu nedenle, “hız göstergeleri ve takometreler” olarak 9029.20 pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır.

Sonuç olarak söz konusu cihaz, 90. Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer ölçme veya muayene alet, cihaz ve makineleri” olarak 9031.80.38 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

 

 

 

Kalp atışlarım algılamak üzere göğüs etrafına takılan göğüs kemeri içerisine yerleştirilmiş kalp atım sensörü ve kablosuz verici.

Ürün kalp atışlarını algılar ve buna karşılık gelen veriyi kablosuz olarak, ürün ile birlikte sunulmayan kalp ritmi izleme cihazına iletir.

(*)

 

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 90. Faslın 2(b) no.lu Notu ile

 • 90 ve 9031.90.85 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Söz konusu ürün, sadece veya esas itibariyle 90.31 pozisyonunda yer alan kalp atışı ölçüm cihazıyla kullanılmaya elverişlidir. Bu ürün, kalp atışı ölçme cihazının işlevi için gereken ana unsurdur, çünkü söz konusu ölçüm cihazı bu parça olmadan çalışamamaktadır.

Bu nedenle söz konusu ürün, “90. Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinalarının aksam, parça ve aksesuarları” olarak 9031.90.85 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

Yaklaşık 10 x 7 x 3 mm boyutlarında plastik bir gövde içerisinde metal bir çerçeveye monte edilmiş monolitik entegre devre ve kuvars kristalden oluşan gerçek zamanlı saat modülü olarak adlandırılan ürün.

Ürün 32,768 kHz titreşim frekansında ve 2,7 ve 3,6 V aralığında çalışmaktadır. Dijital çıktı sinyaline sahiptir.

Ürün zaman aralıklarının tayininde kullanılan saat sinyali kaynağı gibi değişik uygulamalarda

kullanılmaktadır.

(*)

 

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6,16. Bölüm l(n) notu ile 91.14 ve 9114.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün hem monolitik entegre devre hem de kuvars kristal içerdiğinden 85. Faslın 8(b) notundaki koşulları karşılamamaktadır. Bu nedenle 85.42 pozisyonu değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Ürün, zaman aralıklarının tayininde kullanılan saat sinyali sağladığından 91. Faslın kapsamındadır.

Ürün, tamamlanmamış saat makinesi olarak değerlendirilecek gerekli bileşenlerin tümüne sahip olmadığından ve monte edilmiş olmadığından 91.10 pozisyonunda sımflandırılmamıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

 • tarife pozisyonu açıklama notları
 • üncü paragrafına bakınız).

Bu itibarla eşya ‘diğer saat akşamı’ olarak 9114.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 91.14 tarife pozisyonu açıklama notları (A) kısmı 8 inci maddesine bakınız).

 

81 Kasası plastikten mamul, şeffaf ön paneli olan yaklaşık 8 x 7 x 6 cm boyutlarında cihaz (‘TV simülatörü’).

Cihaz, ışık üretmek üzere dört adet LED’le, kuvars kristaliyle, loş ışık algılayıcıyla, zamanlayıcıyla, çalışma modu göstericiyle ve kontrol düğmeleriyle donatılmıştır. Eşya, güç kaynağıyla birlikte sunulmaktadır.

Cihaz, önceden programlanmış bir zaman diliminde çeşitli yoğunluk ve renklerde rastgele titrek ışık yayarak, açık bir televizyon görünümü oluşturur. Eşya, hırsızları engellemek amacıyla evde insan varmış izlenimi uyandırmak için kullanılır.

9405.40.39 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 94.05, 9405.40 ve 9405.40.39 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Cihazın fonksiyonu sadece, açık bir televizyon izlenimi vermek amacıyla rastgele titrek ışık yaymaktır. Rastgele titrek ışığın sinyal verme amacı olmadığından, 85.31 pozisyonunda görüntülü işaret cihazları olarak sınıflandırılmaz (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.31 tarife pozisyonu açıklama notları ilk paragrafına bakınız).

Eşya, 94.05 tarife pozisyonunun aydınlatma cihazlarından olduğu değerlendirilerek 9405.40.39 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

82 LEDTer, transistor, rezistans ve koruma diyotları içeren, ‘LED şerit1 olarak adlandırılan eşya. Bileşenler esnek metalik bir şerit üzerine baskılı devre şeklinde dizilmişlerdir ve eşyanın alt yüzeyinde çıkarılabilen kağıtla korunan yapışkanlı tabaka mevcuttur. Eşya, yaklaşık 17×1 cm boyutlanndadır ve bileşenler birbirlerine bağlı haldedir.

Şeridin uçlarındaki bağlantılar kaynak için hazırdır (örneğin teller) ve 12 V DC güç kaynağına bağlanabilir.

Ürün, elektrik akımı sağlandığında ışık vermektedir ve örneğin mobilyalarda aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır.

9405.40.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6 ile 94.05, 9405.40 ve 9405.40.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Eşya, baskılı devre niteliğinde olmakla birlikte (Kombine Nomanklatür İzahnamesi 8443.99.10 KN kodu açıklama notlarına bakınız) 85.41 tarife pozisyonunun kriterlerini sağlamamaktadır.

Eşya, açıkça 94.05 pozisyonunun özelliklerini gösterdiğinden 85.43 pozisyonunda da değerlendirilmemiştir.

Sadece bir güç kaynağına takılarak kullanılabilir durumda olduğu dikkate alınarak; eşya, ‘bitmiş bir aydınlatma cihazı’ olarak 9405.40.99 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

 

 

 

 

 

Dikdörtgen şeklinde, ön paneli camdan mamul, alüminyum kasalı, yaklaşık olarak 23 x 19 x 13 cm boyutlarında elektrikli aydınlatma cihazı (‘LED ışıklandırma’).

Eşyada alüminyum reflektör ve ışığın açısını ayarlamaya yarayan bir mekanizma bulunmaktadır. Eşya çok güçlü LED çiple ve transformatörü güç kaynağıyla donatılmıştır.

Eşyanın 95 W enerji tüketimi, 1001m/W ışıksal verimi ve 120° huzme açısı bulunur. Cihaz; peyzaj, bina, inşaat alanı, ilan panosu, çimenlik alan veya bahçe gibi dış mekanların aydınlatılması amacıyla kullanılır.

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 94.05, 9405.40 ve 9405.40.99 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Geniş huzmeli açı gibi esas karakterine bakıldığında, eşyanın kullanım amacının geniş alanları aydınlatmak olduğu görülür. Bu nedenle, 9405.40.10 alt pozisyonunda projektör olarak sınıflandırılmaz (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 94.05 tarife pozisyonu açıklama notları, (I) kısmının üçüncü paragrafına bakınız).

Bu sebeple eşya, 9405.40.99 kodunda sınıflandırılmıştır.

Yaklaşık 8 cm yüksekliğinde, 6 cm çapında, 180 mİ parafın bazlı lamba yağı (%68 tetradekan, %25 pentadekan ve yaklaşık %4 hekzadekan içeren parafın karışımı) ve fitil içeren plastikten mamul silindirik kap. Kabın ağız kısmı yağın buharlaşmasını önleyen ve fitilin yerinde kalmasını sağlayan metal contalı plastik kapakla kapatılmıştır (yağ lambası).

İçindeki yağ tükendikten sonra kap yeniden doldurulamaz.

Ürün ‘mood light’ olarak kullanılır. Başka bir objenin içine yerleştirilebildiği gibi tek başına da kullanılabilir.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 94.05 ve 9405.50.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Üründe plastik kapaklı metal tıkaç ve fitil olduğundan ve bu yüzden de üründe içindeki yağı aşan nitelikte unsurlar bulunduğundan; ayrıca yağın konulduğu plastik kap GYK 5(b) anlamında eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türde ambalaj olmadığından ürün, ‘yağ’ olarak 27.10 tarife pozisyonunda sınıflandınlamaz.

Ürün daha çok, 94.05 pozisyonunda yer alan aydınlatma cihazlarının özelliğine ve tasarımına sahiptir. Bu pozisyon herhangi bir maddeden yapılmış ve herhangi bir ışık kaynağını kullanan elektrikli olan ve olmayan lambaları ve ışık kaynaklarını kapsar (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 94.05 tarife pozisyonu açıklama notları, (I) kısmına bakınız).

Bu nedenle ürün, ‘elektrikli olmayan aydınlatma cihazları olarak’ 9405.50.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

Zürafa şeklinde (yaklaşık 36 cm boyunda ve 820 gr ağırlığında), içi çeşitli maddelerle doldurulmuş, dış yüzü  yumuşak  tekstil

malzemesinden oluşan eşya.

Zürafanın baş kısmı yumuşak tekstil malzemesiyle doludur; gövdesi ile kol ve bacakları ise darı ve lavantadan oluşan dolgu maddesi ile gevşekçe doldurulmuştur (iç dolgusu çıkarılarak tek başına minder olarak kullanılabilecek halde değildir).

Ürün, ısıtma veya soğutma amaçlı minder olarak kullanılmak üzere mikrodalga veya normal fırında ısıtılabilir ya da buzdolabında veya dondurucuda soğutulabilir.

 

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9503.00 ve 9503.00.41 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden belirlenmiştir.

Tasarımına ve sunumuna bakıldığında, ürün esas olarak çocukları ve yetişkinleri eğlendirmeye yöneliktir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 95. Bölüm Genel Açıklama Notları ve 95.03 tarife pozisyonu (D) kısmı açıklama notlarına bakınız). Isıtma ve soğutmaya dair kullanımı, eğlence amacı yanında ikincil kullanım olarak kalmaktadır. Bu nedenle ürün oyuncak olarak 95.03 pozisyonu kapsamında değerlendirilmiştir. Eşya içeriğindeki maddelere göre (örneğin; 10.08 pozisyonunda yer alan dan ya da 63.07 pozisyonunda yer alan diğer hazır tekstil eşyaları) sınıflandırılmaz.

Sonuç olarak eşya, ‘hayvanları tasvir eden içi doldurulmuş oyuncak’ olarak 9503.00.41 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

Plastikten, yaklaşık 4,5 cm uzunluğunda 2 parçadan oluşan demonte halde oyuncak figür. Ürün

 • yarım parçadan oluşan ve birleşince yumurta şeklini alan plastik bir kap içinde sunulmaktadır.

Figür insan özelliklerini gösteren, hareketli parçaları veya takıp çıkarılabilir elbisesi olmayan, desteksiz bir biçimde pozisyonunu koruyabilir özelliktedir.

Figür bir çizgi roman serisindeki büyücüyü temsil etmekte ve serinin diğer karakterleriyle birlikte bir koleksiyonun parçasını

oluşturmaktadır.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 2(a), 5(b) ve 6 ile 9503.00 ve

 • 95 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün oyuncak bebek olmadığından

 • 21 pozisyonunda sımflandırılmamıştır. Oyuncak bebek insanın erkek veya dişi karakterinin bir modeli olup tipik olarak da bir bebek, kız veya erkek çocuğun veya moda bir karakterin yapısındadır. Küçük sert yapıda olup; desteksiz olarak pozisyonunu koruyabilen figürler bebek olarak nitelendirilemez.
 • 49 pozisyonunda hayvanları ve insan dışı yaratıkları tasvir eden doldurulmamış oyuncak olarak da sınıflandırma yapılmamıştır zira figür insan özelliklerine sahiptir.

Ürün insan özelliklerini gösteren bir çizgi roman karakteridir ve 9503.00.95 pozisyonunda sınıflandırılmıştır (Kombine Nomanklatür İzahnamesi

 • 81 ila 9503.00.99 KN kodlarına ilişkin açıklama notlarına bakınız).

Işık yayan diskten ve plastikten mamul, geri çekilebilir yay ve elle çalıştırılan fırlatma sisteminden oluşan ürün (Işıklı Frizbi). Disk pille çalışan LED’ler içerir.

Işık yayan disk, yayın çekilmesiyle havaya bırakılır. Yere inmeden 20 metre mesafeye kadar ilerleyebilir.

Eşya uçan pervaneli oyuncak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 95.03 ve 9503.00.95 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Eşyanın esas karakterine bakıldığında, bir fiziksel aktivite ile bağlantılı olan açık hava oyunlarına mahsus eşya veya malzeme değil; pervaneli oyuncaktır. Kombine Nomanklatür İzahnamesi

 • alt pozisyonu açıklama notlan anlamında, atma ve yakalama oyunlarında kullanılan ‘frisbee’ye benzemez. Eşya bu sebeple 95.06 pozisyonunda’ açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme’ olarak sınıflandırılmaz.

Sonuç olarak eşya, ‘plastik maddelerden diğer oyuncaklar1 olarak 9503.00.95 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.