Görüş Bildirme, İmtiyaz Sözleşmeleri…

DANIŞTAY 1. Daire 2009/1535 E.N , 2009/1682 K.N.
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI HAKKINDA DAHA ÖNCE DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI İLE DÜŞÜNCE BİLDİRİLMİŞ OLDUĞUNDAN, SÖZKONUSU DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR ÜZERİNE DÜZENLENEN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI HAKKINDA 2575 SAYILI KANUNUN 23 ÜNCÜ RHADDESİNİN (D) FIKRASINA GÖRE YENİDEN DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI HAKKINDA…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.