Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları (6100 s. HMK 331/2 md.)

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/12662 KARAR NO: 2011/11835
…Dava, adam öldürme eylemine dayalı maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, görevsizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı H…  vekili tarafından temyiz olunmuştur. … 6100 sayılı HMK, aynı yasanın 451. maddesi uyarınca 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 450. maddesi ile 1086 sayılı HUMK’yı yürürlükten kaldırmıştır. Yine  6100 sayılı HMK’nun 448. maddesi uyarınca kanunun derhal uygulanacağı düzenlenmiştir. Anlatılanlar doğrutusunda, temyiz aşamasında olan ve kesinleşmemiş eldeki dosyada verilen kararla ilgili olarak da 6100 sayılı HMK’nin hükümlerinin uygulanması gerekir…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.