Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararından Sonra Yargılama Giderleri… (6100 S. HMK 331. md.)

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2011/11257 E. 2011/10088 K.
…Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde istem halinde dosyanın görevli  Yargıtay 4.Hukuk Dairesine gönderilmesine dair verilen karar, taraflarca temyiz olunmuştur. …1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesinin 2. fıkrasında; “… Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder… Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.