GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2010/4-81 E.N , 2010/151 K.N.
GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Sanık B… A…’un, görevini yaptırmamak için direnme suçundan 5237 sayılı TCY’nın 265/1-4 madde ve fıkraları uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, …”Sanık B…’in, eyleminin bir bütün olarak silahla görevli memura direnme suçunu oluşturduğu kabul edilerek: 5237 sayılı TCY’nın 265/1. maddesi uyarınca takdiren ve suçun işleniş şekli, sanığın ısrarlı davranışı, kastın yoğunluğu göz önünde bulundurularak ve ağırlaştırılarak 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın olayda silah niteliğinde kırılmış cam parçası kullandığı anlaşıldığından sanığa verilen cezanın TCK’nun 265/4. maddesi uyarınca yarı oranda artırılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, olayda hiçbir pişmanlık duymayan ve geçmişte birçok kasıtlı cürüm işleyen sanık hakkında TCK’nun 62, 50 ve 51. maddeleri ile CMK’nun 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, hak mahrumiyetine, zoralıma ve yargılama giderine…” karar verilmiş; DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.