GÖREVİ İHMAL EDEN AVUKAT HAKKINDA HAK MAHRUMİYETİ

YARGITAY 4. Ceza Dairesi  Esas No: 2012/3973 Karar No: 2013/8

…Avukat olan sanık hakkında görevi ihmal suçundan verilen adli para cezasının yasal sonucu olarak TCK’nın 53/5. maddesinde düzenlenen hak yoksunluğu yerine, uygulanma olanağı bulunmayan anılan maddenin 1. fıkrasındaki hak yoksunluklarına hükmedilmesi,…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.