GİDER AVANSININ HANGİ KALEMLER İÇİN İSTENDİĞİ BELİRTİLMELİ…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/12484   KARAR NO: 2012/18367

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davacı vekilinin verilen 2 haftalık kesin süreye rağmen gider avansını yatırmadığı, HMK 114/g maddesi gereği gider avansının yatırılmış olmasının dava şartı olduğu, HMK 115/2 maddesi gereği dava şartı noksanlığından davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği belirtilerek, davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir…

Devamı…

Bir Cevap Yazın