GİDER AVANSININ HANGİ KALEMLER İÇİN İSTENDİĞİ BELİRTİLMELİ…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/12484   KARAR NO: 2012/18367

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davacı vekilinin verilen 2 haftalık kesin süreye rağmen gider avansını yatırmadığı, HMK 114/g maddesi gereği gider avansının yatırılmış olmasının dava şartı olduğu, HMK 115/2 maddesi gereği dava şartı noksanlığından davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği belirtilerek, davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.