GEREKÇE YETERSİZLİĞİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI…

YARGITAY 7. Ceza Dairesi 2008/17189 E.N , 2011/2141 K.N.
SANIĞIN YARGILAMA SIRASINDAKİ DAVRANIŞLARI TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ KABUL EDİLİRKEN CMK’NIN 231. MADDESİNİN AYNI GEREKÇEYLE UYGULANMAMASI ÇELİŞKİ OLUŞTURUR. SUÇUN NİTELİĞİ GEREĞİ KAMUNUN ZARARININ GİDERİLMESİ KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI GÖZETİLMEKSİZİN, KAMU ÜZERİNDEKİ BOZULMANIN GİDERİLEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMUNUN UYGULANMAMASI DOĞRU DEĞİLDİR…devamı…

Bir Cevap Yazın