GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ MERKEZİ (TÜRKBİLTEK) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Ocak 2015 PAZARTESİ

26 Ocak 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29248
YÖNETMELİK
Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK

İŞBİRLİĞİ MERKEZİ (TÜRKBİLTEK) YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 12/4/2001 tarihli ve 24371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 GTÜ TÜRKBİLTEK’in organları şunlardır:

a) Merkez Başkanı.

b) Merkez Yönetim Kurulu.”

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bir Cevap Yazın