FOTOĞRAFI İZİNSİZ OLARAK GAZETE, DERGİ VE İNTERNETTE YAYMA…

YARGITAY 4. Ceza Dairesi  Esas No: 2011/11771  Karar No: 2013/1376

Suça konu fotoğrafların toplu halde değil ayrı ayrı çekilip yayımlanması karşısında, sanığa yüklenen suçların mağdur sayısınca oluşacağı gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması, Sanığın aynı mağdurla ilgili fotoğrafı hem …Dergisinde, hem …Gazetesinde ve hem de internetteki sitesinde hukuka aykırı olarak yayınlaması karşısında TCK’nın 43/1. maddesine göre cezasının artırılması gerekeceğinin gözetilmemesi,…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.