FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE KONU MALIN HACZEDİLMESİ…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2013/971  KARAR NO: 2013/3290

Davacı vekili, müvekkili ile davalı …Finansal Kiralama AŞ. arasında düzenlenen 05/03/1999 tarihli finansal kiralama sözleşmesi ile İstanbul ilindeki bir gayrimenkulün kiralandığını ve tapu kaydına şerh düşüldüğünü, diğer davalı banka tarafından kiralayanın borçları nedeniyle finansal kiralamaya mevzuu olan gayrimenkulün haczedildiğini, Finansal Kiralama Kanunu’nun 20. maddesi gereğince finansal kiralama mevzuu şeyin haczedilemeyeceğini belirterek İstanbul ili …ilçesi …mahallesi, 197 ada 24 parselde kayıtlı taşınmazın 05/03/1999 tarihli finansal kiralama sözleşmesi gereğince müvekkili adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.