FİKİR VE SANAT ESERLERİ, TAZMİNAT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/11-205 E.N , 2011/305 K.N.
…Davacı vekili, müvekkilinin fotoğraf sanatçısı olduğunu, M….. iliyle ilgili çalışmalarını ‘T…. ve İ….. Şiiri M…..” adlı kitapta toplayıp yayınladığını,davalının bu kitapta yayınlanan eser niteliğindeki fotoğraflardan bir kısmını izin almadan, bazılarını tahrif ederek iki ayrı lokantasında kullandığını, iki fotoğrafının da birbirlerinin içine geçirilerek kolaj yapıldığını, bunun profesyonelce gerçekleştirildiğini, bir fotoğrafın kullanım bedelinin yıllık 750 USD üzerinden FSEK 68 nci maddesi de dikkate alınarak 3.000 USD olduğunu ileri sürerek, toplam 18 fotoğraf için fazlaya ilişkin hakların saklı tutularak şimdilik 18.000 USD maddi tazminat ile 5 Milyar TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.