Fazla Çalışma Ücretinin Tahsili, Vekalet Ücreti…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2011/9-723 KARAR NO: 2012/12

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TAHSİLİ
KISMEN KABUL KISMEN RET HALİNDE TAKDİR EDİLECEK VEKALET ÜCRETİ

… Davacı, fazla çalışma ücretinin tahsilini talep etmiştir. Davalı, davacının alacaklarının banka hesabına yatırıldığını, davacının fazla çalışması olmadığını, taleplerinin zamanaşımına uğradığını bildirerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir…

Devamı…

Bir Cevap Yazın