EŞLERİN BİRBİRLERİNE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2010/2-227 E.N , 2010/324 K.N.
DAVALARIN İKAMESİ
EŞLERİN BİRBİRLERİNE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI
USUL EKONOMİSİ
Taraflar arasındaki “Boşanma, maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;
(…İlk hüküm; davalı-karşılık davacının temyizi üzerine; Yargıtay’ca “…kocanın tanığı Y… K…’nin, kadının bir başka erkekle yaşadığı yolundaki beyanının, diğer tanık beyanlarıyla ve delillerle birlikte tartışılarak, inandırıcı bulunup bulunmadığına ilişkin bir gerekçeye de yer verilmeden dikkate alınmamasının usul ve yasaya aykırı bulunduğu..” gerekçesiyle bozulmuş, DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.