ESER SÖZLEŞMESİ…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2009/7021 E.N , 2011/1283 K.N.
…Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup fiyat farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2. maddesinde fiyat farkı verileceği kabul edilmiş, 15.2.1-(L) bendinde güncel indeksin tanımı yapılmış ve 15.2.2. maddesinde fiyat farkı hesabının yapılma şekli gösterilmiştir. Tüm ara hakedişlerde fiyat farkı yer almış ve bunlarla ilgili ödemeler de yapılmıştır. Sözleşmenin 9.2-3. maddesinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi ekler arasında sayılmış olup…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.