ESER SÖZLEŞMESİ…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2009/7021 E.N , 2011/1283 K.N.
ava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup fiyat farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. … Şartnamenin bu hükmü HUMK’nın 287. maddesi hükmünce delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan görevi gereği mahkemelerce kendiliğinden gözetilir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.12.2010 gün 2010/15-609 Esas 2010/634 Karar sayılı ilâmı). Hükme esas alınan bilirkişi kurulunca bu konuda inceleme yapılmadığı gibi sözleşmenin 15. maddesinin yorumu konusunda bağlayıcı olmayan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın mütalaasına itibar edilmiştir…devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.