esas incelemenin 1995/2 esas sayılı dosya üzerinden sürdürülmesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1995/8

Karar Sayısı: 1995/3

Karar Günü : 26.1.1995

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Birleştirildi)

23.12.1994 günlü, 4061 Sayılı 1995 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın 6. maddesinin üçüncü fıkrasının iptali istemiyle Anamuhalefet Partisi (Anavatan Partisi) Grubu Adına Genel Başkan A. Mesut YILMAZ tarafından açılan ve 1995/8 esasına kayıtlı davanın, aynı Yasa’nın kimi maddelerinin iptali istemiyle aynı Parti Genel Başkanı tarafından açılmış bulunan 1995/2 esasına kayıtlı dava dosyası ile birleştirilmesine, esas incelemenin 1995/2 esas sayılı dosya üzerinden sürdürülmesine, 26.1.1995 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Yılmaz ALİFENDİOĞLU

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Esas Sayısı : 1995/8

Karar Sayısı: 1995/3

Karar Günü : 26.1.1995

23.12.1994 günlü ve 4061 Sayılı 1995 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın kimi maddelerinin iptali istemiyle Anamuhalefet Partisi (Anavatan Partisi) Grubu Adına Grup Başkanı Genel Başkan A. Mesut YILMAZ tarafından dava açılmış ve Mahkemenin 1995/2 esas numarasına kaydı yapılmıştır. Bu dosya üzerinde yapılan ilk inceleme sonucu 10.1.1995 gününde işin esasının incelenmesine karar verilmiştir.

Aynı Parti tarafından verilen 20.1.1995 günü kayda giren ek dilekçeyle 4061 sayılı 1995 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın daha önce dava konusu edilmeyen 6. maddesinin 3. fıkrasının da iptali istenilmesi nedeniyle açılan ve Mahkemenin 1995/8 esasına kaydedilen dosya üzerinde yapılan ilk incelemede tarafların aynı olması ve iptali istenilen hükmün 1995 Mali Yılı Bütçe Yasasına ait bulunması nedeniyle iki dosya arasında ilgi görüldüğünden 1995/8 esasına kayıtlı dosya ile 1995/2 esas sayılı dosyanın birleştirilmesine ve esas incelemenin 1995/2 esas sayılı dosya üzerinde sürdürülmesine,

26.1.1995 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Yılmaz ALİFENDİOĞLU

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N.SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F.TUNCEL

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.