Emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının vereceği KDV, BSMV, geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile sigorta prim bildirgeleri için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

Tarih 18/04/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-9-100
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-9-100                                                             18/04/2012

Konu : Emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının

vereceği KDV, BSMV, geçici vergi ve kurumlar vergisi

beyannameleri ile sigorta prim bildirgeleri için damga vergisi

ödenip ödenmeyeceği hk.

İlgi :   … tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, şirketiniz ve emeklilik yatırım fonlarınızın vereceği KDV, BSMV, geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim bildirgeleri için damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun ” V.Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 21 numaralı fıkrasında, “Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlardın damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V/21 fıkrası uyarınca damga vergisi muafiyeti bulunan şirketiniz ve emeklilik yatırım fonlarınızın vereceği KDV, BSMV, geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile sigorta prim bildirgeleri için damga vergisi ödememesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

 

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.