ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/6-285 E.N , 2010/326 K.N.
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ
İNTİFA HAKKI
MİRASIN GEÇİŞİ
Taraflar arasındaki “Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;
(…Uyuşmazlık, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı Ş… A… ve Ü… S… A… vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir. DEVAMI…

Bir Cevap Yazın