ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/6-285 E.N , 2010/326 K.N.
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ
İNTİFA HAKKI
MİRASIN GEÇİŞİ
Taraflar arasındaki “Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;
(…Uyuşmazlık, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı Ş… A… ve Ü… S… A… vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.