ELATMANIN ÖNLENMESİ, DAVADAN FERAGAT… (6100 S. HMK 311. maddesi)

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2011/11861 KARAR NO: 2011/16956 
…Taraflar arasında görülen suya vaki elatmanın önlenmesi davasında; mahkemece verilen davanın kabulüne ilişkin hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiş ise de; davacının karardan sonra verdiği 28.04.2011 tarihli dilekçesi ile, ıslah dilekçesinde belirtilmiş olan “Kararın tapuya şerh edilmesi yönündeki” talebinden feragat ettiği anlaşılmıştır. HUMK’nun 95.maddesine (6100 sayılı Kanunun 311.maddesine) göre; davadan feragat kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Ancak, bu aşamada feragat hakkında  bir karar verme yetkisi mahkemeye ait bulunduğundan, mahkemece vaki feragat hakkında bir karar verilmek üzere  kararın bozulması gerekmiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.