Eksik ve Kusurlu İş Bedelinin Tahsili…

YARGITAY
15. Hukuk Dairesi 2009/962 E.N , 2010/1518 K.N.

İlgili Kavramlar

EKSİK VE KUSURLU İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ
FAZLA ÖDEME
İŞ BEDELİ KAR KAYBININ ALACAĞI

İçtihat Metni

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı-k.davalı Ali Gürbüz vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: devamı…

Bir Cevap Yazın