Eksik İş Bedeli, Manevi Tazminat…

YARGITAY
15. Hukuk Dairesi 2009/1389 E.N , 2010/1028 K.N.

İlgili Kavramlar

EKSİK İŞLER BEDELİ
GECİKME VE MANEVİ TAZMİNAT TAHSİLİ

İçtihat Metni

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:  devamı…

Bir Cevap Yazın