EĞİTİM ÖĞRETİM GİDERİ, YÜKLENME SENEDİ

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2010/343 E.N , 2010/3501 K.N.
EĞİTİM ÖĞRETİM GİDERİ
YÜKLENME SENEDİ
Dava dilekçesinde eğitim ve öğretim giderinden kaynaklanan 90.650,09 YTL ile 50.458,72 ABD Doları borcun 90.650,09 YTL.sinden sorumlu olmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.