Duruşmalara Katılmama, Avukatlık Ücreti…

YARGITAY 2. Ceza Dairesi E:2010/27138 K:2011/35040 T:29.09.2011

Avukatlık Ücreti

Özet
Katılan vekili duruşmalara katılmamış olsa dahi, sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği takdirde, katılan lehine Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin 13. maddesi uyarınca tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık asgari ücretine hükmolunmalıdır.

5271 s. Yasa m. 234,324
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 13 Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.