Dövize endeksli Tüketici Kredisinde Erken Ödeme Haksız Şartı…

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2010/13371 KARAR NO: 2011/4123
…Davacı, davalı bankadan tüketici kredisi aldığını, sözleşmenin 7. Maddesindeki haksız şart nedeniyle  hesabı  kapatırken 63.000  TL fazla ödediğini ileri sürerek, şimdilik 10.000 TL nin tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece,  davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.