dosyanın Mahkemesine geri çevrilmesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1985/14

Karar Sayısı : 1985/15

Karar Günü : 2.8.1985

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Dosyada konu ile ilgili görülen belgelerin onanlı örnekleri yerine asıllarının gönderildiği ve iddia makamının Anayasa’ya aykırılık iddiasına karşı hükümlünün savunmasının alınmamış olduğu anlaşıldığından, bu eksikliklerin giderilmesi için dosyanın Mahkemesine geri çevrilmesine,

2.8.1985 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üye
H.Semih ÖZMERT Orhan ONAR Necdet DARICIOĞLU
Üye Üye Üye
Kenan TERZİOĞLU Yekta Güngör ÖZDEN Muammer TURAN
Üye Üye Üye
Mehmet ÇINARLI Selâhattin METİN Servet TÜZÜN
Üye Üye
Mahmut C. CUHRUK Mustafa GÖNÜL

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.