DÖNER MİL DUDAK TİPİ KEÇELER-BÖLÜM 4: PERFORMANS DENEY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS ISO 6194-4) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/1)

Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28932

DÖNER MİL DUDAK TİPİ KEÇELER-BÖLÜM 4: PERFORMANS DENEY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS ISO 6194-4) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/1)

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG-2001/67-68) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 868-4 ISO 6194-4 “Sızdırmazlık Elemanları-Döner Mil Dudak Tipi Bölüm 4: Performans Deney İşlemleri” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS ISO 6194-4 “Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 4: Performans Deney İşlemleri” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS ISO 6194-4 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir: Bu standard, döner mil dudak tipi sızdırmazlık elemanları için deney özelliklerini kapsar. Deneyler sızdırmazlık elemanlarının kalitelerini belirlemek amacı için kullanılabilir. Malzemelerin kalite kontrolü, dinamik deneyleri ve ilâve düşük sıcaklık deney kuralları da bu standardın kapsamı içindedir.

MADDE 4 – (1) TS ISO 6194-4 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS ISO 6194-4 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.