DOLAR ALACAĞINI CARİ DÖVİZ SATIŞ KURUNA GÖRE TL YE ÇEVİRME…

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2012/11981   KARAR NO: 2013/867

Takip dayanağı itirazın iptali ilamında 450.000 USD’nin takip tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi gereğince işleyecek yasal faiziyle ve BK’nun 83. ve 84. maddeleri uygulanarak borçludan tahsiline karar verilmiş, Mahkemece hükme esas alınan Bilirkişi raporunda USD alacağın ”cari döviz satış kuru” esas alınarak TL’ye çevrildiği belirtilerek, 1.325.143,61 TL olduğu bildirilmiştir. Alacaklı vekilinin Bilirkişi raporuna karşı diğer itirazları yanında hesaplamada ”efektif satış kurunun” esas alınması gerektiği yönünde de itirazda bulunmuştur…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.