DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SENFONİK MÜZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
YÖNETMELİK
Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SENFONİK MÜZİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 17/8/2009 tarihli ve 27322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “on üyeden”ibaresi “beş üyeden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/8/2009 27322

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.