DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Ocak 2015 CUMA

23 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29245
YÖNETMELİK
Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başvurduğu programın puan türünden 55 ALES puanından az olmamak üzere enstitü yönetim kurulunca belirlenen ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar ile konservatuar anabilim/anasanat dallarına başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen dillerden sınava alınması gereken yabancı uyruklu öğrenciler ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavdan Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile belirlenen puanı alanlar başarılısayılır. Başarısız olan öğrencilere yabancı dil öğrenmeleri için bir yıl süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olanöğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aranan ALES puanları şunlardır:

a) Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında başvurdukları puan türünden 80 puandan az olmamak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları.

b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında başvurduklarıpuan türünden en az 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları.

c) Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan tıp fakültesi mezunlarının 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60 standart puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES’in sayısal kısmından 60 standart puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları.”

MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/11/2013 28813
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26/5/2014 29011

 

Bir Cevap Yazın