DOĞUM TARİHİ TASHİHİ

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2010/13921 E.N , 2011/2311 K.N.
DOĞUM TARİHİ TASHİHİ
Davacılar A… A….. ve F…. A…..’ın, davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açtıkları davada, 01.01.1996 doğumlu olan çocukları H…. A……. ve E….. A…..’ın doğum yıllarının 1995, diğer oğulları 02.01.1998 doğumlu İ… A…..’ın doğum yılının ise 1996 olarak düzeltilmesini istedikleri, mahkemece H…. A…..’ın 01.01.1996 olan doğum tarihinin 01.01.1993, E….. A…..’ın 01.01.1996 olan doğum tarihinin 01.01.1997 ve İ.. A…..’ın 02.01.1998 olan doğum tarihinin 02.01.1995 olarak düzeltilmesine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.