Doğrudan Temin Usülü, İhaleye Katılmaktan Yasaklı Olanlar…

DANIŞTAY 1. Daire 2009/1123 E.N , 2009/1440 K.N.
DOĞRUDAN TEMİN USULÜNÜN BİR İHALE USULÜ OLMAMASI NEDENİYLE, İŞİN YAPILMASI İÇİN TEKLİF VERENLERİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN YASAKLILAR KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME YAPILMASINA HUKUKEN OLANAK BULUNMADIĞI HAKKINDA…Devamı…

Bir Cevap Yazın