Diş Hekiminin Yanlış Dişi Çekmesi…

YARGITAY 4. Ceza Dairesi E:2002/28399 K:2003/11352 T:12.11.2003

GÖREVİ SAVSAMA
KUSUR ORANININ BELİRLENMESİ
TAKSİRLE YARALAMA
YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI KARARI

Diş hekimi sanığın gerekli özeni göstermeden mağdurun sağlam dişini çekmesi eylemi Yüksek Sağlık Şurası raporunda da belirtildiği gibi, hastasına gerekli özeni göstermeyerek onun cismen eza görecek biçimde yaralanmasına neden olma suçunu oluşturur. Sanığın TCK’nın 459. maddesi gereği kusurunun ve mağdurenin kaç gün alışılmış uğraşından kalacağının belirlenip sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.