Dilekçinin Aslı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı:1982/12

Karar Sayısı:1983/2

Karar Günü: 12.1.1983

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

16.9.1982 günlü 7/4 sayılı kararda “…dosya içeriğini oluşturan belgelerden dava dilekçesi ve duruşma tutanakları gibi Anayasal Denetim ile ilgili görülenlerin onanlı örnekleri …” nin Anayasa Mahkemesine gönderilmesi gereğinden sözedilmesine karşın, dava dilekçesinin, cevap lâyihalarının ve duruşma tutanaklarının onansız örneklerinin gönderilmesi ve davacı vekilinin aykırılık iddiasına karşı görüşlerini içeren 20.10.1982 günlü dilekçesinin onanlı örneği yerine aslının yollanması eksiklik sayıldığından başvurunun geri çevrilmesine,

12.1.1983 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Ahmet H. BOYACIOĞLU

Başkanvekili

H. Semih ÖZMERT

Üye

Adil ESMER

Üye

Hakkı MÜDERRİSOĞLU

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Nahit SAÇLIOĞLU

Üye

Hüseyin KARAMÜSTANTİKOĞLU

Üye

Osman Mikdat KILIÇ

Üye

Mithat ÖZOK

 

Üye

Kenan TERZİOĞLU

Üye

Orhan ONAR

Üye

Selahattin METİN

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Mahmut C. CUHRUK

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Yekta Güngör ÖZDEN

Bir Cevap Yazın