DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERLE İLGİLİ TANIKLIK

YARGITAY 11. Ceza Dairesi 2010/11-128 E.N , 2010/153 K.N.
DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERLE İLGİLİ TANIKLIK
MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Sanık N.. Ö..’un, müteselsilen nitelikli dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCY’nın 158/1-f, 43 ve 62. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 2500 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, “Karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 sayılı CMK’nun 150. maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca üst sınırı beş yıl hapis cezasını gerektiren suçtan dolayı yapılan kovuşturmada müdafii hazır bulundurulmaksızın sorguya çekilmek suretiyle savunma hakkının kısıtlanması…” isabetsizliğinden oyçokluğuyla bozma kararı verilmiş;… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.