DERSHANE ÖĞRETMENİNİN DERS SAATİ ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ…

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/10557 KARAR NO: 2013/749

…Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davacının Türkçe öğretmeni olarak ders saat ücretine göre çalıştığı ve haftada otuzbeş saat derse girdiği anlaşıldığından; kıdemi de dikkate alınarak Milli Eğitim Müdürlüğünden emsal ders saati ücreti sorulmalı, her ay kaç saat derse girdiği tespit edilmeli, çalıştığı işyerinin faaliyet gösterdiği alanda uzman bir bilirkişiden de görüş alınarak davacının fesih tarihindeki gerçek ücreti saptanmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.