DERNEĞİN MAL VARLIĞININ TESPİTİ

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2010/4274 E.N , 2010/6213 K.N.
DERNEĞİN MAL VARLIĞININ TESPİTİ
Dava, T.M.K.’nın 87/2.maddesi gereğince kendiliğinden sona eren derneğin 5253 sayılı Dernekler Kanununun 15.maddesi gereğince mal varlığının tasfiyesi istemine ilişkindir. Mahkemece dava hasımsız olarak görülüp, tasfiyesi istenen derneğin mal varlığı bulunmadığı gerekçesi ile karar ittihazına yer olmadığına karar verilmiştir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.