DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ…

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2010/5127 E.N , 2011/1038 K.N.
…Gerek sözü edilen ve gerekse diğer kanunlarımızda derneklerle ilgili hukuk davalarının duruşma yapılmaksızın dosya üzerinde yapılan inceleme ile sonuçlandırılacağına ilişkin başka bir hüküm de bulunmamaktadır. Açıklanan hukuksal olgular birlikte değerlendirildiğinde dernekler ile ilgili hukuk davalarında mahkemelerce duruşma yapılması, yargılamanın basit yargılama usulüne göre yürütülerek sonuçlandırılması gerektiği kuşkusuzdur…devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.