DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE AYKIRILIK , HÜKMÜN İNFAZI…

YARGITAY 10. Ceza Dairesi 2008/10797 E.N , 2011/55826 K.N.

Özet: HÜKMÜN İNFAZI AŞAMASINDA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANILMAMASI NEDENİYLE VERİLEN KARARLAR, 5275 SAYILI YASA’NIN 98. MADDESİ UYARINCA VERİLEN BİR KARAR NİTELİĞİNDE OLUP, ANILAN YASA’NIN 101/3. MADDESİ UYARINCA İTİRAZA TABİDİR…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.