Denetimli Serbestlik Tedbirine Aykırı Davranış…

YARGITAY
10. Ceza Dairesi 2008/6683 E.N , 2011/58178 K.N.

DAHA ÖNCE VERİLEN MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASI

Özet
DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ’NİN 97. MADDESİNİN 5. FIKRASI İLE VE 121. MADDESİNİN 1, 2, 3, 4 VE 5. FIKRALARI GEREĞİNCE, DENETLEME PLANININ ONAYLI BİR ÖRNEĞİNİN, “GEÇERLİ, HAKLI VE GEREKTİĞİNDE BELGELENDİRİLEBİLEN MAZERETİ OLMADIĞI HALDE GELMEMENİN VE ÇAĞRIYA UYMAMANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ SAYILACAĞI İLE BUNUN KANUNİ SONUÇLARI” DA GÖSTERİLEREK, TEBLİGAT KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PLANIN ONAYLANDIĞI TARİHTE 18 YAŞINI BİTİRMİŞ OLAN YÜKÜMLÜYE TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ; SANIK MÜDAFİİNİN DENETİMLİ SERBESTLİK BÜROSUNDAN BİR TEBLİGAT GELMEDİĞİ İÇİN BÜROYA GİDİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ; BU DURUMDA SANIĞIN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İHLAL ETTİĞİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ, DOLAYISIYLA “HÜKMÜN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN TALEBİN REDDİ” KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR. Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.