Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2009/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/63

Karar Günü : 16.12.2010

R.G. Tarih-Sayı : 31.12.2010-27802

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- ‘7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, OYBİRLİĞİYLE, 16.12.2010 gününde’ karar verildi.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı gelirleri toplamının 2.810.455.- YTL, giderleri toplamının 1.959.869,10 YTL olduğu ve 850.585,90 YTL’nin nakit mevcudu olarak 2009 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 373.473,75 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 356.940,30 YTL’si bağış ve aidat gelirleri, 16.533,45 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Demokratik Toplum Partisi’nin 47 il örgütünün 2008 yılı gelirleri toplamı 2.436.981,25 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 2.271.567,19 YTL’si bağış ve aidat, 165.414,06 YTL’si ise 2007 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Demokratik Toplum Partisi’nin 47 il örgütünün 2008 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri toplamı 373.473,75 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 37.205,18 YTL’si büro giderleri, 66.468,58 YTL’si personel ve işçi ücretleri, 24.556,28 YTL’si seçim ve kongre giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılına devreden nakit mevcudu ise 245.243,71 YTL’dir.

Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Demokratik Toplum Partisi’nin 47 il örgütünün 2008 yılı giderleri toplamı 2.436.981,25 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.189.919,41 YTL’si büro giderleri, 641.719,65 YTL’si yol, seçim ve propaganda giderlerinden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 605.342,19 YTL’dir.

Parti’nin il örgütlerinin 2008 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 2008 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmaktadır.

IV- SONUÇ

Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- Parti’nin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 2.810.455.- YTL gelir ve 1.959.869,10 YTL gider ile 850.585,90 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,

16.12.2010 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.