Definecilik ve Yasal Şartları

Define ve tabiat varlığı buluntuların da devlet payı…

Ülkemizde define avcılarının sayısı oldukça yüksek sayılır. Hepimizin çevresinde bu işle uğraşan birilerine rastlamak mümkündür. Define avcılığı için kültür ve turizm bakanlığından ruhsat alınması gerekmektedir. Ancak her türlü avcılıkta olduğu gibi define avcılarının da çok az kısmı ruhsat almaktadır. Define arama yönetmeliğinin 17. Maddesine göre define aramasında çıkan buluntular bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere , define ise maliye ve gümrük bakanlığına teslim edilir. Aynı yönetmeliğin 18. Maddesinde ise bulunan definenin maliye ve gümrük bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si arayıcıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa, %40’ı arayıcıya, %10’u ise mülk sahibine verilir. Her halükarda devlet çıkan definenin %50 ortağı olmaktadır. İlgililere duyurulur…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.