Davacı Dinlenmeksizin Vekil Beyanı İle Boşanma Kararı…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas No : 2010/19546
Karar No : 2011/20063

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi hükmüne göre, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.