DAVA ŞARTI, TENFİZ

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2010/5910 E.N , 2010/20102 K.N.
DAVA ŞARTI
Davacı Simona Michaela Yıldırım vekilinin davalı Mehmet Yıldırım’a karşı açtığı davada, taraflar hakkında Hamburg-Harburg Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 11/10/2007 tarih 634 Fİ 74/07 sayılı boşanma kararının tenfizine karar verilmesinin istendiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.