DAVA ŞARTI, TENFİZ

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2010/5910 E.N , 2010/20102 K.N.
DAVA ŞARTI
Davacı Simona Michaela Yıldırım vekilinin davalı Mehmet Yıldırım’a karşı açtığı davada, taraflar hakkında Hamburg-Harburg Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 11/10/2007 tarih 634 Fİ 74/07 sayılı boşanma kararının tenfizine karar verilmesinin istendiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Bir Cevap Yazın