Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsurları, Dava Değerinin Belirli Olması Gerektiği… (6100 S. HMK 119, 31. maddeleri.)

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/13202 KARAR NO  : 2011/14736
…Dava dilekçesinin neleri içereceği HUMK’nun 179.maddesinde (6100 sayılı H.M.Kanununda 119.maddesi) gösterilmiştir. Bu madde hükmüne göre, davadaki istem dava dilekçesinde açıkça gösterilmelidir. Zira, davacının dilekçesinde talep ettiği 29.600 lira paranın;  dava tarihindeki TL değeri mi, yoksa 36 yıl önceki (paradan 6 sıfır atılmadan önceki) TL değeri mi olduğu hususu anlaşılamamaktadır…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.