DAVA AÇILDIKTAN SONRA BORCU ÖDEYEN BORÇLU, İNKAR TAZMİNATI

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/15553 KARAR NO: 2013/1371

…Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için girişilen icra takibine vaki itiraz üzerine açılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Davalı vekili, cevabında, davacının ifasının sözleşme şartlarına aykırı olup, müvekkili nezdinde herhangi bir alacağı doğmadığını, icra tehdidinden kurtulmak için icra dosyasına borç tutarının ödendiğini, davanın konusuz kaldığını belirterek, karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istemiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.