ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2010/6271 E.N , 2010/7182 K.N.
ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık H…. S…..’nın yapılan yargılanması sonunda;  Organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel istismar suçuna teşebbüs sonucu TCK.nun 103/6. maddesinde belirtilen hal gerçekleştiğinden teşebbüs hükümlerinin neticeye değil, buna neden olan nitelikli cinsel istismar fiiline uygulanıp… DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.