ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2010/6271 E.N , 2010/7182 K.N.
ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık H…. S…..’nın yapılan yargılanması sonunda;  Organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel istismar suçuna teşebbüs sonucu TCK.nun 103/6. maddesinde belirtilen hal gerçekleştiğinden teşebbüs hükümlerinin neticeye değil, buna neden olan nitelikli cinsel istismar fiiline uygulanıp… DEVAMI…

Bir Cevap Yazın